Students-Header-General

סיוע כלכלי – מלגות והלוואות

1. מלגת משרד הביטחון לשנת הלימודים הראשונה

סטודנטים שהתקבלו ללימודים במכללה כסטודנטים סדירים שנה א' ושסיימו את שרותם הצבאי (חיימ"ש ולא של"ת) או שרות לאומי בחמש שנים האחרונות זכאים/ות למלגת לומדים בפריפריה של משרד הביטחון. היקף המלגה תלוי בהיקף השירות. רק שרות צבאי מלא וש"ל שנתיים מקנה 100% מלגה. (שנת שרות אחת מקנה 50%) סך המלגה משתנה לשנה לשנה לפי שנקבע ע"י משרד הבטחון. הרישום לקבלת המלגה נעשה ע"י טופס מקוון באתר להכוונת חיילים משוחררים. להסבר כיצד לממש את המלגה לחצו כאן.

2. הלוואה מותנית, מותנית מועדפת, ומותנית מועדפת למצוינים

הלוואות אלה ניתנות על-ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך כחלק ממערך מסייע לסטודנטים וסטודנטיות (להלן סטודנטים) הלומדים לתואר B.Ed. במכללת חמדת הדרום. יש לראות בהלוואה זו הלוואה בנקאית לכל דבר שתעמוד לפירעון אם הסטודנט לא יעמוד בתנאי ההלוואה או אם יפסיק את לימודיו מסיבה כלשהי. התנאים לקבלת ההלוואה נקבעים מידי שנה ע"י משרד החינוך.
סטודנט הזוכה בהלוואה, יחויב להתמיד בלימודיו עד לסיומם ולעבוד לפחות שליש משרה בהוראה בתחום התמחותו מיד עם סיום לימודיו. סטודנטים שלומדים בתכנית המצוינים משנה"ל  תשע"ו יצטרכו לעבוד בהיקף של 2/3 משרה. כל שנת הלוואה מחייבת שנת עבודה בהוראה. בתום ארבע  וחצי שנים ממועד סיום הלימודים מתבצע דיון בהפיכת ההלוואה למענק. סטודנט שלא עמד בתנאי ההלוואה, יחויב להשיב את ההלוואה. גובהה של ההלוואה ומועד קבלתה נקבעים על ידי משרד החינוך.

 • הלוואה מותנית: הלוואה מותנית רגילה הניתנת לתלמידים סדירים במוסדות להכשרת עובדי הוראה.
 • הלוואה מותנית מועדפת: מיועדת לסטודנטים בשנים א’-ג’ הלומדים מקצועות התמחות מועדפים: אנגלית, מתמטיקה ומדעים.
 • הלוואה מותנית מועדפת למצוינים:  סטודנט שהתקבל לתכנית המצוינים רג"ב (ראש גדול בהוראה), זכאי להלוואה מותנית מועדפת בנוסף למלגה משלימה המכסה 100% משכר הלימוד.

בקשות להלוואות אלו מוגשות על ידי כל סטודנט/ית המעוניינים בכך מיד לאחר סיום הייעוץ ובניית המערכת. הטופס נמצא באתר המכללה בדף לסטודנט.
סטודנט שתאושר בקשתו להלוואה מותנית יידרש לחתימת שני ערבים בבנק.
סטודנט שלא אושרה בקשתו להלוואה יכול לערער על כך. לא מובטחת היענות משרד החינוך לכל בקשה. להורדת טופס ערעור לחצו כאן.

3. הפיכת ההלוואה למענק:

הלווה יהיה רשאי לבקש ממשרד החינוך להפוך את ההלוואה המותנת למענק עם נתמלאו התנאים הבאים:

 1. סיום לימודים וקבלת זכאות לתואר ו/או תעודת הוראה.
 2. עיסוק בהוראה באחד ממוסדות החינוך בישראל, שבפיקוח משה"ח לתקופה של שנת עבודה בהיקף של 1/3 משרה כנגד כל שנת הלוואה (גם שנת סטאז' נכללת)

עם סיום שנת העבודה על הלווה  לשלוח:

 1. אישור העסקה מבית הספר בו עבדת
 2. צילום זכאות או תעודה לתואר / ת. הוראה

לגב' עדי פחימה , רכזת בכירה לנושא הלוואות מותנות, באגף בכיר לכח אדם בהוראה, משרד החינוך.

כתובת: רח' כנפי נשרים 15 , ירושלים, (בנין התאומים).

דוא"ל: adifa@education.gov.il

טל': 02-5604816 בין השעות 12:00 – 14:00

פקס: 02-5604803

עליכם לוודא שהטפסים הגיעו אליה וההלוואה הפכה למענק.

בהצלחה

 

3. מלגת מכללה למסלולים מועדפים לתואר ראשון* (לסטודנטים הלומדים בשנה א' בשנת תשע"ח)

המכללה מקציבה מלגות ייחודיות בסך 9,000 ₪ (3,000 ₪ לכל שנה בשנים ב’, ג’, ו-ד') לסטודנטים וסטודנטיות המתמחים בחוגים הבאים:

 • התמחות אנגלית בין-מסלולי (כיתות ד' עד י')
 • התמחות אנגלית וחנ"מ*
 • התמחות יסודי-מתימטיקה
 • התמחות חט"ב-מדעים
 • התמחות יסודי-מדעים
 • התמחות גיל הרך-מדעים

* מלגות המכללה מחייבות התנדבות לסיוע לסטודנטים וסטודנטיות במכללה בהיקף של 1 שעה בשבוע עד 30 שעות לשנה.

4. מלגות חיצוניות

מכללת חמדת הדרום מפרסמת לרווחת הסטודנטים מלגות רלוונטיות שונות. המלגות ניתנות על ידי קרנות חיצוניות על פי שיקול דעתן. גובה המלגה ותנאי הקבלה לקרן, תלויים במדיניות הקרן בלבד. מלגות אלו יוגשו באופן עצמאי על יד הסטודנטים על פי ההנחיות של כל קרן.
באתר milgapo ניתן למצוא מידע מרוכז על כל המלגות. רישום והתאמה למלגות אלו נעשים ישירות דרך אתר זה (מאד מומלץ להיעזר באתר).

להלן רשימה מומלצת של מלגות חיצוניות. כל המלגות החיצוניות ניתנות כתמורה על השתתפות בשעות סיוע ותרומה לקהילה. לחצו על שם המלגה לקבלת פרטים רלוונטיים:

 • “כאן גרים, פרויקט של משרד הבינוי והשיכון – מגורים עם תושבים ותיקים, מתן מענה חברתי לבדידותם (5 ש”ש). מלגה ע”ס 5,000 ₪.
 • סל”ע בחסות עמותת ידידים – חונכות אישית (2-3 ש”ש) לנערה בסיכון להידרדרות להתנהגויות סיכוניות. מלגה ע”ס 3000 ₪ מהעמותה + 2500 ₪ מהמכללה.
 • מלגת פולברייט – מלגות לאנשי הוראה מצטיינים המאפשרת להם לבקר במהלך סמסטר אחד בתכנית לתואר שני בפקולטה לחינוך באחת האוניברסיטאות בארה”ב.
 • פר”ח – פרויקט חונכוּת ארצי לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. מלגה ע”ס  5,200 ₪. המלגה ניתנת תמורת שעות חונכות.
 • סחל”ב – פעילות בבתי הספר/ גנים (4 ש”ש) תמורת מלגה בסך 60% משכר הלימוד באותה שנה.
 • חינוך לפסגות – מלגת לימודים תמורת פעילות שבועית (4 ש”ש) בבתי ספר.
 • קרן גרוס – מלגה לקידום חיילים משוחררים תמורת התנדבות בקהילה (בהיקף של 80 שעות במהלך כל שנת הלימודים).
 • מלגת אימפקט – מלגה לחיילים לוחמים משוחררים בגובה 4,000$ תמורת התנדבות למען הקהילה.
 • מלגות מפעל הפיס:
  • מלגה שנתית בגובה עד 30,000 ₪ למשך 3 שנים רצופות.
  • מלגה חד שנתית בגובה 10,000 ₪. המלגות תמורת התנדבות בקהילה.
 • קרן אייסף – סטודנטים המתקבלים לחברות בקרן יזכו למלגות במשך כל לימודיהם האקדמיים מתואר ראשון ועד לפוסט-דוקטורט, תמורת פעילות בקהילה ומעורבות חברתית ועמידה בתנאי הקרן.
 • תכנית חרדים באקדמיה – ידידות טורונטו (סטודנטים בנים) – התכנית מעניקה מעטפת ליווי ייחודית הכוללת ייעוץ משלב הבחירה בתחום ומוסד הלימודים ועד לשלב מציאת העבודה בתחום.
 • קרן מלגות שליד הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו – מלגה הניתנת לסטודנטים וסטודנטיות מעוטי-הכנסה.
 • מלגת היאס – מלגה המיועדת לסטודנטים שעלו מכל מדינה בעולם החל משנת 2007, לסטודנטים שעלו מאתיופיה החל משנת 1990. גובה המלגה עומד על 2,500$.
 • מלגת "כולם ילדינו"- מלגה לשכר לימוד תמורת השתתפות בפרויקט "כולם ילדינו"
  פרטים בקישור המצורף
  הרשמה בכתובת המייל המופיעה בקובץ.

5. מלגות פנימיות

 • מלגת מתו”ק (מכללה תומכת קהילה) היא מלגה חד שנתית על שם אוריה עמר ז”ל

  נערה מיוחדת במינה בעלת רגישות חברתית סביבתית יוצאת דופן. עשיית חסד ועזרה לזולת היא דרך הולמת לזכור את אוריה.
  פרויקט מתו”ק, בשמו המלא ‘מכללה תומכת קהילה’, מבוסס על תכנית שמטרתה ליצור מערך התנדבותי של הסטודנטים והסטודנטיות (להלן סטודנטים) ממכללת ‘חמדת הדרום’ בקהילה.
  החיבור בין המכללה לקהילה הוא אבן יסוד חשובה ומשמעותית במשנה החינוכית של המכללה, אשר נושאת את הדגל של מצוינות חברתית לצד מצוינות אקדמית.
  המעורבות החברתית כמדיניות של המכללה, היא הבסיס ליצירת מחויבות של הסטודנטים לקהילה. פרויקט מתו”ק נועד להרחיב ולעגן מחויבות זו במערך מובנה של שיתוף פעולה בין הסטודנטים, המכללה והקהילה.
  פרויקט מתו”ק מתנה קבלת מלגה (קרי : סיוע כספי הניתן לסטודנטיות ממקורות שונים דרך המכללה) במתן שעות התנדבות ותמיכה בקהילה בתחומים שונים: חברתי, לימודי, סיעודי ועוד.  כאשר כל 100 ₪ מחייבים שעת התנדבות אחת
  המכללה רואה עצמה אחראית ליצירת הקשר בין הסטודנטים המעוניינים לקחת חלק בפרויקט, לבין הגורמים השונים בעיריות ובמועצות האזוריות בדרום. גורמים אלה יהיו אחראים על מתן הנחייה מקצועית לסטודנטים ולקיום מעקב שביעות רצון על פעילותם ההתנדבותית. המכללה תהיה אחראית על מתן אישור השתתפות בפרויקט לסטודנטים, קביעת גובה המלגה וקביעת שעות ההתנדבות בהן יחויבו הסטודנטים.

  טופסי הרשמה למלגת מתו"ק
  סטודנטיות בנות לתואר ראשון: למלא ולמסור לדיקנית הסטודנטיות
  סטודנטים בנים לתואר ראשון :למלא ולמסור לדיקן הסטודנטים

מלגות הנצחה- מענק חד-שנתי:

 • קרן על שם מירי אמיתי ז”ל

  מירי אמיתי ז”ל הי”ד, נרצחה בפיגוע חבלני בחשוון תשס”א. מירי עסקה בחינוך והקדישה זמן, מחשבה ומאמצים רבים על מנת להעשיר ולגוון את עשייתה החינוכית על מנת להקל על תלמידיה. מירי בוגרת מכללת חמדת הדרום ומעולם לא הפסיקה להיות ‘תלמידה’ . היא המשיכה להשתלם, להתעדכן ולהתפתח מבחינה מקצועית. מירי עבדה באולפנת "נווה דקלים" עד יומה האחרון והייתה דמות נערצת על תלמידיה וסובביה.
  על מנת להנציח את דמותה ופועלה ולהנחיל לדורות הבאים את מורשתה החינוכית, החליטו בני משפחתה, ובראשם לייזר בעלה, להקצות מלגות על שמה לסטודנטיות ממכללת חמדת הדרום. מידי שנה ניתנות בשם המשפחה ארבע מלגות. ערך כל מלגה בין 2000 ₪ ל 2500 ₪.
  המענק ע”ש מירי אמיתי ז”ל יוענק לסטודנטיות הנבחרות בטקס מיוחד ביום הזיכרון השנתי של מירי בכ"ו בחשוון או בסמוך לו.

  זכאיות להגיש בקשה לקבלת מלגה ע”ש מירי אמיתי ז”ל: המלגות מיועדות לסטודנטיות סדירות הלומדות במכללה בשנים ב’ ו ג'. את הבקשות וההמלצות לקבלת המלגה ניתן להגיש באופן אישי או כהמלצה על סטודנטית חברה.
  להלן פירוט המלגות לפי קהל היעד:

  1. מלגה עבור הצטיינות לימודית, או הצטיינות בהגשת עבודה סמינריונית.
   המועמדת לקבלת מלגה זו נקבעת ע”י המזכירות האקדמית ובהמלצת המרצים.
  2. מלגה על הצטיינות בעבודה מעשית.
   המועמדת למלגה זו נקבעת ע”י המדריכים הפדגוגיים באחריותה של רכז/ת ההדרכה במכללה
  3. מלגה עבור תרומה משמעותית לקהילה בהתנדבות.
   באחריות הסטודנטית להגיש בקשה למלגה ע”ש מירי אמיתי ז”ל.
   לטופס הבקשה למלגה פנימית יש לצרף מידע מפורט על הפעילות ההתנדבותית, כולל מסמכים רשמיים המאשרים את הפעילות התנדבותית
  4. מלגה עבור הצטיינות מיוחדת לסטודנטיות המשלבות לימודי מדרשה עם לימודיהן לתואר.

  המועמדות הסופיות לקבלת המלגה תיבחרנה על פי שיקול דעת וועדת המלגות של המכללה. מועד אחרון להגשת בקשה יפורסם בראשית השנה האקדמית. את הבקשה יש להגיש לדיקנית ד"ר אסתר גואטה.

 • קרן על שם שרה לוי ז”ל
  שרה לוי ז”ל הקדישה את מיטב שנותיה לחינוך בתחומי היצירה והאמנות, ובין השאר שמשה כמורה מוערכת ואהודה בסמינר למורות וגננות עזתה, מוסד שקדם למכללה ופעל בשטחה משנת 1963 עד 1988. לאחר מותה, החליטו בני משפחתה וקבוצת סעד שבה הייתה חברה, להקדיש את עיזבונה לטובת קרן מלגות שתיועד לסטודנטיות במכללת חמדת הדרום. המלגה תינתן אחת לשנה לסטודנטית שתצטיין מבחינת בעשיית חסד אם במסגרת המכללה ואם מחוצה לה, וזאת מתוך רצון שהמניע לקבלת המלגה יזכיר את אופייה המיוחד של שרה לוי ז”ל.
   הליך קבלת המענק:
  מטבע הדברים, בנות מצטיינות ובנות העוסקות בגמילות חסדים אינן נוטות להבליט את מעשיהן. על כן ההמלצה על הבנות הראויות מגיעה בדרך כלל מציבור המרצים והסטודנטיות במכללה. בחירת המועמדות למענק זה תעשה על ידי הנהלת המכללה, לאחר שיבחנו המלצות שונות שיוגשו לעיונם ואישורם של חברי הנהלת הקרן.
  המענק ע”ש שרה לוי יינתן בטקס חלוקת התארים או במסגרת טקס אחר שנוכחות בו בנות המכללה. המלצות על סטודנטיות מתאימות יש להפנות לדיקנית הסטודנטיות ד”ר אסתר גואטה  etygueta@hemdat.ac.il

6. מלגות לתואר שני

 • הנחה בשכ"ל לבוגרי המכללה:
  סטודנטים/יות בוגרי המכללה שיתקבלו ללימודים בבי"ס לתואר שני זכאים להנחה בשכ"ל בשנת הלימודים הראשונה:
  היקף ההנחה:
  למתקבלים לתוכנית  "ניהול וארגון מערכות חינוך" – 10% הנחה.
  למתקבלים לתוכנית "התרבות היהודית והוראתה בזיקתה לתנ"ך "  – 10% הנחה
  למתקבלים לתוכנית "חינוך מדעי" – 25% הנחה.
 • מלגת הצטיינות:
  • סטודנטים שהתקבלו ללימודים וממוצע הציונים שלהם בתואר ראשון מעל 90 זכאים למלגה על סך: 3000 ₪ . המלגה תוענק בסיום סמס' ב' בשנה"ל הראשונה.
  • סטודנטים שמסיימים את שנת הלימודים הראשונה בממוצע מעל 92 זכאים למגלה על סך 1500 ₪. המלגה תוענק בתחילת סמסטר א' שנה שניה.

המלצות על מלגות ומענקים וכן עידכונים או תזכורות מתפרסמים באתר המכללה תחת הלשוניות 'מידע לסטודנט/ית' או 'חדשות ועידכונים'.

קיימות מלגות נוספות ורבות מסוגים שונים- מלגות לפי ארץ מוצא, מלגות של רשויות מקומיות ועוד. אותן תוכלו למצוא בשני האתרים הבאים לדוגמא: אתר לימודים ואתר מלגות.