הוועד המנהל והאסיפה הכללית

סמכויותיו של הוועד המנהל הם בהיבטים הכלכליים והמנהליים בהתאם למטרות המכללה. חברי הוועד המנהל שנבחרים על ידי חבר הנאמנים כוללים אנשי ציבור ואנשי חינוך בכירים.
המלצות המועצה האקדמית העליונה נדונות בוועד המנהל. הוועד המנהל מציג את המלצותיו לאישור בפני חבר הנאמנים.

חברי הוועד המנהל של העמותה

הרב יצחק לוי – יו"ר
מר אפטבי אליעזר
מר היימן יעקב
מר זוהר יחיאל
מר מאיר יפרח
פרופ' יגיל ראובן
עו"ד עידן תמיר

חברי האסיפה הכללית

הרב יצחק לוי – יו"ר העמותה
הרב אסולין דוד
הרב אלקבץ משה
מר אפטבי אליעזר
מר בן חיים רחמים
מר בר-אילן אברהם
מר היימן יעקב
גב' וולף נחמה
מר זוהר יחיאל
מר חדד גד
מר חדד ברוך
מר יפרח מאיר
פרופ' יגיל ראובן
פרופ' לוי אבי
הרב לוי יצחק
פרופ' מדר זכריה
מר נגר יצחק
עו"ד עידן תמיר
מר עמר משה
מר רוזנבלט ראובן
הרב שוקרון שמואל
מר שקלים חיים
גב' תאומים שרה