הוועד המנהל והאסיפה הכללית

סמכויותיו של הוועד המנהל הם בהיבטים הכלכליים והמנהליים בהתאם למטרות המכללה. חברי הוועד המנהל שנבחרים על ידי חבר הנאמנים כוללים אנשי ציבור ואנשי חינוך בכירים.
המלצות המועצה האקדמית העליונה נדונות בוועד המנהל. הוועד המנהל מציג את המלצותיו לאישור בפני חבר הנאמנים.

חברי הוועד המנהל של העמותה

הרב יצחק לוי – יו"ר
גב' אלון שוש
מר אפטבי אליעזר
מר דמרי משה
מר היימן יעקב
מר זוהר יחיאל
מר מאיר יפרח
עו"ד עידן תמיר
גב' קלימי עדה
מר רוזנבלט ראובן
מר שטרן ירון

חברי האסיפה הכללית

הרב יצחק לוי – יו"ר העמותה
גב' אלון שוש
הרב אלקבץ משה
הרב אסולין דוד
מר אפטבי אליעזר
מר בר-אילן אברהם
מר דמרי משה
מר היימן יעקב
גב' וולף נחמה
מר זוהר יחיאל
מר חדד ברוך
מר יפרח מאיר
פרופ' לוי אברהם
הרב לוי יצחק
מר נגר יצחק
עו"ד עידן תמיר
גב' עמר ברכה
מר עמר משה
גב' קלימי עדה
מר רוזנבלט ראובן
הרב שוקרון שמואל
מר שטרן רון
מר שקלים חיים
גב' תאומים שרה