המועצה האקדמית העליונה

המועצה האקדמית העליונה שאושרה על ידי המל"ג, היא הרשות האקדמית העליונה של המכללה והחלטותיה מחייבות את כל הגופים האקדמיים במכללה. גוף זה אחראי על תכניות הפיתוח האקדמי לרבות פתיחה, סגירה או שינוי של תכניות וגופים אקדמיים ומתן המלצות לוועד המנהל של העמותה.
המועצה האקדמית מפקחת על רמת ההוראה, תנאי הקבלה ועל הכללים להענקת התואר האקדמי בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה (המאשרת תכניות חדשות לתואר ראשון ושני). המועצה האקדמית העליונה בוחרת את חברי ועדת המינויים להענקת דרגות קידום אקדמיות הפועלים על-פי הנחיותיה.
חברי המועצה האקדמית העליונה הם: יו"ר המועצה (בדרגת פרופ'), אנשי אקדמיה בכירים בדרגת פרופסור מאוניברסיטאות שונות, ראש המכללה, המשנה האקדמי, נציגי סגל המכללה ונציג הסטודנטים.

חברי המועצה האקדמית

יו"ר המועצה האקדמית- פרופ' דן מאירשטיין, אריאל.
פרופ' שאול קרקובר, אונ' בן גוריון
פרופ' אברהם אלירז, האונ' העברית.
פרופ' אוריאל בכרך, האונ' העברית.
פרופ' יפתח בן אשר, אונ' בן גוריון.
פרופ' משה בן יוסף, האונ' העברית
פרופ' זהבית גרוס, אונ' בר-אילן.
פרופ' אהוד זיו, האונ' העברית.
פרופ' מלכה חובב רפפורט, האונ' העברית.
פרופ' אייל יהודה, אונ' בן גוריון.
פרופ' זוהרה יניב, המכון הוולקני.
פרופ' יוסי כץ, אונ' בר אילן.
פרופ' אברהם לוי, חמדת הדרום.
פרופ' חיים קרייסל, אונ' בן גוריון.
פרופ' שיפרה שגיא, אונ' בן גוריון.
פרופ' ורדה שושן ברמץ, אונ' בן גוריון.
פרופ' ג'רמי שיף, אונ' בר-אילן.
פרופ' חן שכטר, אונ' בר אילן.
פרופ' אבגדור שנאן, האונ' העברית.

נציגי הסגל האקדמי של המכללה במועצה האקדמית

ד"ר צביה בר שלום
ד"ר אסתר גואטה
ד"ר דינה קדוש
ד"ר יעקב קורצוויל
ד"ר ליליאן שטיינר
פרופ' אליעזר זמסקי, האונ' העברית