סגל מנהלי בכיר

מנהלת לשכת נשיא המכללה: גב' מירי כרמי, lishka@hemdat.ac.il
מינהל מרצים ומדור שכר: גב' רות לסרי, lasry@hemdat.ac.il
מינהל סטודנטים: גב' שונטל דימרי, shontal@hemdat.ac.il
תקציבאית: גב' הדס פפויפר, hadas-p@hemdat.ac.il
מנהל מערכות מידע: מר שמעון סעדה, shims@hemdat.ac.il
עוזר נשיא המכללה לעניינים מנהליים: מר יורם אלעזרי, yori@hemdat.ac.il
מנהל משק: ג'ימי מזוז, gimi@hemdat.ac.il