מאגר ספקים: הסעות

להלן רשימת ספקי ההסעות לשנת תשע"ח:

מס' סידורי שם החברה מס' עסק כתובת שם איש הקשר טלפון פקס דואר אלקטרוני
1 א. ירון המטייל בע"מ 515368215 מושב שרשרת בית מס' 118 מיקוד: 85391 ירון טרבלסי 052-2537348 153-522537348 yaron383@neto.net.il
2 אגד הסעים בע"מ 514622893 רח' הירדן 4 ת.ד 43 לוד נמל תעופה 70150 טל מחי מנהל תיקי לקוחות דרום 054-8680801 03-9142522 TalM@Egged.co.il
3 אדרי מאיר 067706945 מושב שוקדה בית מס' 96 ד.נ הנגב מאיר אדרי 054-2240345 meir7672@gmail.com
4 חיים סעדה 053604617 מושב ניר משה בית מס' 5 חיים סעדה 050-2880079 077-4944623
5 מוניות תהילה מצדה 558056073 רח' הסתדרות 59 ת.ד 5442 ב"ש שמעון כחלון 053-6414141 08-6434561 angui321@gmail.com
6 מסיעי שדרות כהן ובניו בע"מ 510941768 רח' רומא 11 ת.ד.90 שדרות 8701002 כהן יהודה מנכ"ל החברה 050-5261975 08-6898952 COHEN-SUN@BARAK.NET.IL
7 סהר מעיין הסעות בע"מ 514536465 רח' ירושלים 134 ת.ד. 4050 נתיבות 80200 ישראל סהר 054-6599590 08-9932472 sahar.mayan@gmail.com
8 שמעון אזולאי – מוניות 052830445 רח' הכותל 35 נתיבות 87820 שמעון אזולאי 054-4328668 shimonazulay3535@gmail.com