הגשת בקשה להיכלל במאגר קבלני שיפוצים

  • ותעודת שינוי שם, (אם שינתה החברה את שמה) או תעודת עוסק מורשה במקרה והמועמד אינו תאגיד.
    גרור קבצים הנה או
  • גרור קבצים הנה או