Header-Girl-Students

דיקנית הבנות ד"ר אסתר גואטה

סטודנטיות יקרות!
הרגע בו בחרתן להירשם ללימודים במכללה, הוא הרגע בו ייעדתן את עתידכן למילוי שליחות חשובה ומשמעותית. אתן תהיינה מעצבות פני הדור הבא! יש לכן הכוח להשפיע, לשנות ולהיטיב.
אין ספק, הדרך הפרושה לפניכן מזמנת לכן אתגרים לא קלים, אך גם סיפוק והנאה בצדם.
המכללה עושה ככל יכולתה על מנת להעניק לכן הכשרה אקדמית איכותית ומקצועית, ויחד עם זאת דואגת לתנאים טובים שיאפשרו לכן להתפתח ולהצליח. דיקנית הסטודנטיות פועלת לרווחת הסטודנטיות ומטפלת בבעיותיהן האישיות, הכלכליות והאקדמיות. זאת, תוך קיום קשר הדוק עם גופים האקדמיים והמנהליים של המכללה.
סטודנטית רשאית לפנות ישירות לדיקנית בכל נושא ועניין.
הפנייה לדיקנית הסטודנטיות תיעשה רק לאחר שהסטודנטית עברה את כל שלבי הטיפול השגרתי שמציעה המכללה (ברור עם המדריך הפדגוגי, המרצה, ראש מסלול, ראש התמחות וכיו"ב). רק לאחר מיצוי שלבי הטיפול השגרתי, זכאית הסטודנטית לבקש את התערבותה של דיקנית הסטודנטיות, אם לדעתה בעייתה לא נפתרה. כל פנייה תיעשה באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: etygueta@hemdat.ac.il
לתיאום פגישה עם הדיקנית יש לפנות למזכירה – גב' מרים עמרוסי.
שעות קבלת קהל: יום ב', 12:00-13:00. במקרים מיוחדים ניתן לתאם אצל המזכירה מועד אחר.
לרשותכן עומדות חברות אגודת הסטודנטיות, שתשמחנה לשמש אוזן קשבת לבקשותיכן ותשמחנה לשיתוף פעולה מצדכן.
אני מאחלת לכולנו הצלחה רבה ושיתוף פעולה פורה.
דר' גואטה אסתר