רב המכללה

רב המכללה משתדל ליצור את האקלים התורני-הרוחני הראוי והמתאים למכללה תורנית. זה בא לידי ביטוי בתחומי לימודי המדרשה, לימוד היהדות והקודש, לימודי הבקיאות.
ליווי מועצת הסטודנטיות, יעוץ אישי לסטודנטיות, לסגל האקדמי והמנהלי, יעוץ הלכתי ורוחני.
מחבר את המכללה למכונים תורניים מקצועיים בתחומי דעת שונים כמו: מכון צומ"ת, מכון "התורה והארץ", מכון "לב" ומכון "פועה", למען יוזמות חינוכיות, תורניות ואקדמיות.
שותף להנהלה, לוועדות כמו: ועדת סטטוס, ועדת מלגות, ועדת משמעת, ועדת חריגים לכל ענין ושותף לצוותי היגוי שונים בתחומים שונים.
מחובר ליחידה להתפתחות מקצועית, בהובלת רעיונות יצירתיים וחדשים בתחומי הפיתוח המקצועי. מביא משולחן משרד החינוך את הנושאים והיוזמות החדשים בחינוך העי"ס, ולחבר המכללה למוסדות אלה.
שותף באופן משמעותי לנושא הקבלה והרישום למכללה.
יצירת אווירה תורנית רוחנית במעונות, הן בתחומי הפנאי והן במהלך השהייה הכללית. כמובן, כל נושאי כשרות המזון וחיי הצניעות.
יוצר קשרים עם אולפנות למען הידוק שיתוף הפעולה עם מדרשת "מבראשית" שבמכללה.
ככלל, משתדל מאד להיות מעורב בחיי הרוח, התורה והקודש במכללה, כמעט בכל תחומי העשייה.

הרב שמעון אמור