שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

האם אישה שלא התפללה חייבת להשלים?

%d7%94%d7%93%d7%a8-%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9a-%d7%a8%d7%91

שאלה:

מהו דין תשלומים בתפילה לאישה, היינו, אישה שלא התפללה, האם חייבת להשלים?

תשובה:
מעיקר הדין, אישה פטורה מתפילה ומק"ש בגלל שהזמן גרמא. אולם בנות ישראל קבלו על עצמן להתפלל, ולכן נקבע להלכה שאישה חייבת בתפילה אחת. לכן – אם היא לא התפללה את התפילה האחת, היא יכולה להתפלל ולהשלים בתפילה אחרת. היינו, אישה שקיבלה על עצמה להתפלל שחרית, ומאיזו שהיא סיבה לא התפללה – יכולה להשלים במנחה. וכמובן, זה לא נוגע לברכות השחר – אותם בכל מקרה היא חייבת.

בברכה,
הרב אמור שמעון
רב המכללה