סיוע שכר דירה למשפחות וסטודנטים מהנגב

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב שמחים להפעיל גם בשנה זו הטבת סיוע לשכר דירה לסטודנטים/ות ומשפחות חדשות מיישובי הנגב המערבי ושדרות.
ההטבה לסטודנטים היא עד 500 ש"ח לחודש למשך שנה.

מי זכאי/ת להטבה?

 • סטודנט/ית המתגורר/ת בשדרות וביישובי הנגב המערבי ושוכר/ת בהם דירה.
 • סטודנט/ית הלומד/ת לפחות 50% מחובת הלימוד של מערכת מלאה.
 • סטודנט/ית הלומד/ת במוסדות להשכלה גבוהה, במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים ובמכללות המוכרות ע"י המל"ג ומ.ה.ט.

למידע על תנאי הזכאות למשפחות לחצו כאן

לרשימת היישובים בנגב שמשתתפים בהטבה לסטודנטים לחצו כאן
לרשימת היישובים בנגב שמשתתפים בהטבה למשפחות לחצו כאן

המסמכים הנדרשים:

 • נספח א' (הצהרה) חתום (הטופס מופיע בסוף קובץ הנהלים הנוהל).
 • צילום תעודת זהות כולל הספח ובו מופיעה הכתובת באופן ברור.
 • צילום חוזה שכירות על שם הסטודנט מבקש הבקשה, בתוקף לשנה, לפחות עד .1.10.17
 • אישור לימודים לשנת תשע"ז.
 • אישור גובה שכר לימוד )חתום על ידי מוסד הלימודים( לשנת תשע"ז. אישור על היקף תוכנית הלימודים – אישור רישום לקורסים או מערכת שעות חתום ע"י המוסד האקדמי.
 • אישור תשלום ארנונה על שם הסטודנט מבקש הבקשה לחודשים נובמבר- דצמבר 2016 או לחילופין אישור תושבות עדכני לחודשים אלו.
 • אישור על ניהול חשבון בנק הכולל את פרטי החשבון (צילום צ'ק\ מסמך רשמי המעיד על פרטי החשבון יתקבלו).

לתשומת לב:

 • ההטבה ניתנת עד לשנה, עבור החודשים אוקטובר 2016- ספטמבר 2017 (סה"כ 12 חודשים).
 • במידה וחוזה השכירות שהגשתם/ן עתיד להסתיים לפני חודש ספטמבר 2017, יש לשלוח את החוזה המעודכן (במידה ונשארתם/ן לגור בשדרות\יישובי נגב מערבי הנכללים בהטבה) ותוכלו לקבל את ההטבה המלאה עבור 12 החודשים. שימו לב- זוהי אחריותכם/ן האישית בלבד להעביר אלינו את חוזה הדירה המעודכן, ובמידה ולא יועבר- תקבלו את ההטבה עבור החודשים שהופיעו בחוזה השכירות המקורי.
 • גובה ההטבה לא יעמוד על יותר מ-80% מעלות שכר הדירה הכולל.
 • משפחה או סטודנט/ית שבמהלך השנה עזבו את מקום המגורים ו/או אינם עומדים עוד בתנאי הסף יהיו זכאים לקבל תשלום רק בעבור החודשים בהם עמדו בתנאי הסף.
 • תאריך סיום הגשת מסמכים הוא ב-31.12.2016 בשעה 12:00.
  בקשה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עד למועד המצויין, לא תועבר לבדיקה ותיפסל.

  בכדי לקבל את ההטבה יש להירשם במערכת הרשות לפיתוח הנגב ולצרף את הקבצים הנדרשים.

  לקריאת הנהלים:

  (קיים נוהל בנפרד למשפחות המתגוררות בשדרות למשפחות המתגוררות ביישובי הנגב המערבי, לסטודנטים יש נוהל אחיד).
  יש להגיש את כל המסמכים לא יאוחר מ-31.12.16 בשעה 12:00.
  לאחר תאריך זה לא תהיה אפשרות להגיש בקשה.

  ההטבה תהיה עד לתקופה של שנה בלבד ובעבור החודשים של השכירות והמגורי בפועל, החל מתאריך 1.10.16 ועד לתאריך 30.9.17.
  להרשמה לחצו כאן
  בברכת שנה טובה,
  וועדת הסיוע לשכר דירה.