תכנית לשבוע עבודה מעשית 21-26.5.17

תוכנית לשבוע עבודה מעשית שני

תשע"ז

  • התוכנית היא עפ"י שנתונים ולא מסלולים.
  • חובה להשתתף בסיורים במסגרת 5 סיורי חובה בעבודה מעשית.
  • יש להירשם לסיורים בלינק שנשלח אליכן במייל עד לתאריך 8/5/17
  • בימים בהן הסטודנטיות אמורות להיות בבתיה"ס/בגנים המאמנים ורוצות להשתמש במערך ההסעות של המכללה למוסדות מאמנים, עליהן לדווח על כך למד"פ
  • במהלך כל סיור וסדנא יחולק דף תצפית אותו יש להגיש בסיום הסיור/ סדנא למד"פ

יום ראשון כה' אייר 21.5.17

יום שני כו' אייר 22.5.17

יום שלישי כז' אייר 23.5.17

יום רביעי כ"ח אייר 24.5.17

יום חמישי כ"ט אייר 25.5.17

יום שישי א' סיוון 26.5.17

סטודנטיות
בנות שנה א'

חנ"מ + מתמתיקה וחנ"מ + מדעים
10:00-12:00
יוצאות לסיור עלה נגב
גיה"ר, חט"ב, יסודי ואנגלית
9:15-12:45
וצאות לסיור בי"הס למחוננים אשדוד
עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן חנ"מ
9:00-12:30
סדנא במכללה בנושא: סמכות מכבדת
עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן
חנ"מ + מקרא וחנ"מ + ספרות
9:30-12:00
יוצאות לביה"ס "אילנות" באשקלון
חנ"מ
עבודה מעשית בביה"ס / הגן המאמן
גיה"ר, חט"ב, יסודי ואנגלית
9:00-12:30
סדנא במכללה בנושא: שפת גוף- מכון גישות
גיה"ר, חט"ב, יסודי ואנגלית
עבודה מעשית בביה"ס / הגן המאמן

סטודנטיות
בנות שנה ב'

7:30-16:00
סיור לרטורנו
9:00-12:30
הנעה למוטיבציה מכון גישות
עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן

סטודנטיות
בנות שנה ג'

עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן
  • בנות הסבת אקדמאים: חייבות בעבודה מעשית ביום ג' (23.5.17) ובימי הלימוד שלהן במכללה בבוקר.
  • בהוראת נשיא המכללה איחור של רבע שעה לסדנא /סיור יגרום לביטול ההשתתפות ועל הסטודנטיות יהיה להשלימו