מכללת חמדת הדרום מאחלת לכל הסטודנטים, המרצים והעובדים שנה טובה

מכללת חמדת הדרום מאחלת לכלל הסטודנטיות והסטודנטים, סגל המרצים וצוות העובדים שנה טובה ופוריה, כתיבה וחתימה טובה!