מכללת חמדת הדרום מאחלת לכל הסטודנטים, המרצים והעובדים קיץ בריא

מכללת חמדת הדרום מאחלת לכלל הסטודנטיות והסטודנטים, סגל המרצים וצוות העובדים חופשת קיץ פוריה ומהנה!