אירועים במכללה

כנס אתיקה אקדמית בהוראה ובמחקר

"כנס אתיקה במחקר" יתקיים במכללה אי"ה ב-ו' בתשרי תשע"ח (26 בספטמבר 2017). את הכנס יכבד בנוכחותו פרופ' אסא כשר שחיבר את הקוד האתי להתנהלות הראויה של אנשי הסגל בתחומי החפיפה בין הפעילות האקדמית לפעילות הפוליטית באוניברסיטאות ובמכללות. פרופ' אסא כשר… להמשיך לקרוא