פרשת השבוע

דבר תורה לפרשות מטות-מסעי

מאת הרב שמעון אמור, רב המכללה

חומש במדבר מגיע לסופו בפרשיות ההתנחלות – מעשי בני גד ובני ראובן, רוצח בשוגג וערי מקלט. מה העניין בסיום כזה? הרי חומש במדבר רצוף בפרשיות מורכבות לא מעטות. נכון הוא שהכל הכנה לכניסה לארץ,… להמשיך לקרוא

דבר תורה לפרשת פנחס

עולת תמיד בפרשת פנחס אחד העניינים המרכזיים הוא מעשה הקרבנות לכל המועדים והזמנים. הראשון שבהם, שבכל קורבנות הציבור, הוא "קרבן תמיד" שמוקרב תמיד – בין בחול, בין בשבת ובין במועדות. תמיד – ללא הפסקה אפילו בשבת!!! מה עניינו של "התמיד"?… להמשיך לקרוא

דבר תורה לפרשת בלק

פרשת "בלק", פרשה מופלאה ביותר, שמפגישה אותנו עם עוצמות של ביטויים ומילים נשגבות היוצאות מפיו של בלעם הרשע. כמו הפסוקים הנפלאים:"מה טובו אוהליך יעקב – משכנותיך ישראל", "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא". ביטויים ואמירות נשגבות מאד, שלא שמענו מאף… להמשיך לקרוא

דבר תורה לפרשת חוקת

מאת הרב שמעון אמור, רב המכללה

"הבאר והבור"

בפרשתנו מופיעה "שירת הבאר", זו השירה השנייה ששר עם ישראל בצאתו ממצרים. וכך שר ישראל שירה זו: "אז ישיר ישראל את השירה הזאת, על באר ענו לה. באר חפרוה שרים, כרוה נדיבי… להמשיך לקרוא

דבר תורה שבועי: פרשת קורח

"בטח בה לב בעלה…" – פרשת קורח פרשת קורח היא פרשת המחלוקת ולא חילוקי הדעות. פרשת קורח היא פרשת המכשול ביעוץ הרע. פרשת קורח – פרשת האובדן בגלל חברות רעה ועין רעה, אבל פרשת קורח היא פרשת ההצלה ע"י הדמויות… להמשיך לקרוא

כניסה למוּדל
צרו איתנו קשר!