פרשת השבוע

דבר תורה לפרשת חוקת

מאת הרב שמעון אמור, רב המכללה

"הבאר והבור"

בפרשתנו מופיעה "שירת הבאר", זו השירה השנייה ששר עם ישראל בצאתו ממצרים. וכך שר ישראל שירה זו: "אז ישיר ישראל את השירה הזאת, על באר ענו לה. באר חפרוה שרים, כרוה נדיבי… להמשיך לקרוא

דבר תורה שבועי: פרשת קורח

"בטח בה לב בעלה…" – פרשת קורח פרשת קורח היא פרשת המחלוקת ולא חילוקי הדעות. פרשת קורח היא פרשת המכשול ביעוץ הרע. פרשת קורח – פרשת האובדן בגלל חברות רעה ועין רעה, אבל פרשת קורח היא פרשת ההצלה ע"י הדמויות… להמשיך לקרוא

דבר תורה שבועי: פרשת "שלח-לך"

מאת הרב שמעון אמור, רב המכללה

פרשה גדולה ענקית ומשמעותית בהיסטוריה של עם ישראל. ובגלל גודלה וענקיותה הפעם, אני מצרף שיר של נשיא ישראל ה-3 זלמן שז"ר שנוגע לפרשתנו, וקיבלתיו מידיד מחנך דגול. אחד שחש זאת והתגעגע לכך היה נשיאה… להמשיך לקרוא

דבר תורה לפרשת נשא

מאת הרב שמעון אמור, רב המכללה

"נשא את ראש…." כידוע, חומש במדבר הוא חומש הפקודים – שני מפקדים יש בו. הנצי"ב מוולוז'ין בפירושו "העמק דבר" עומד על מטרת ותכלית המפקדים, אנו מבקשים לעמוד על הפועל "נשא". מדוע התורה נקטה לשון… להמשיך לקרוא

דבר תורה לפרשת במדבר

מאת הרב שמעון אמור, רב המכללה

יום ירושלים – יום מתן תורה יום ירושלים חל בכ"ח באייר: שבוע לפני שבועות, יום ראשון של ספירת המלכות, יום הילולא של שמואל הנביא. והחוט המשולש לא במהרה ינתק. תורה מלכות ונבואה הילכו… להמשיך לקרוא