חוג הכנה לכיתה א'

500.00

מועד: ימי רביעי 17:00-18:00

10 מפגשים, הראשון ב-25/4

עלות: 430 ₪ + 70 ₪ דמי רישום

מרצה: עירית שלי

עד 10 ילדים בכיתה