האסיפה הכללית

האסיפה הכללית היא הגוף הסטטורי העליון של עמותת המכללה. חבריה פועלים במשך שנים לטובה המכללה בהתנדבות מלאה והמכללה מוקירה אותם מאד על פעילותם זו. חברי הוועד המנהל נבחרים מתוך חברי האסיפה הכללית. ראש האסיפה הכללית שנבחר על ידי חברי האסיפה מכהן גם כיו"ר הוועד המנהל. פעילות האסיפה הכללית נעשית בהתאם לחוק העמותות. האסיפה הכללית מתכנסת לפחות פעמיים בשנה.

חברי האסיפה הכללית

הרב יצחק לוי – יו"ר העמותה
גב' אלון שוש
הרב אלקבץ משה
הרב אסולין דוד
מר אפטבי אליעזר
מר בר-אילן אברהם
מר דמרי משה
מר היימן יעקב
גב' וולף נחמה
מר זוהר יחיאל
מר חדד ברוך
מר יפרח מאיר
פרופ' לוי אברהם
הרב לוי יצחק
מר נגר יצחק
עו"ד עידן תמיר
גב' עמר ברכה
מר עמר משה
גב' קלימי עדה
מר רוזנבלט ראובן
הרב שוקרון שמואל
מר שטרן רון
מר שקלים חיים
גב' תאומים שרה