בחירות לאגודת הסטודנטים!

סטודנטים יקרים!
כחלק מהכשרתכם להוראה ולהנהגה חינוכית וכחלק מחיי ואווירת הקמפוס במכללה, מוצעת לכם האפשרות להוביל, לקדם ולהשפיע באמצעות אגודת הסטודנטים.
חשוב מאד שהסטודנטים יטלו חלק בתהליך בנייה של גוף זה; הן בבחירות והן בהגשת מועמדות.
אנו רואים חשיבות רבה בקיומו ובהתנהלותו של גוף זה.
אשר על כן, נקיים בחירות לאגודת הסטודנטים ביום חמישי, כג' מרחשוון (1.11.2018).
מצ"ב קובץ מפורט של אופן הגשת המועמדות.

זה הזמן שלכם להתכונן, לבנות את ה"אג'נדה" שלכם, להשפיע ולהוביל תהליכים חיוביים במכללה.
אני סמוך ובטוח כי הליך ההיערכות לבחירות, "הקמפיינים" של המועמדים והבחירות עצמם יהיו ראויים, מכבדים ומכובדים.
אני מאחל לנו הצלחה רבה בהליך זה ולא פחות הצלחה למי שייבחר להוביל ולהנהיג את חיי הקמפוס במכללתנו.
בברכה
אילן עמר
דיקן הסטודנטים.