הרב חגי לונדין
סטודנטים יקרים!
"אמר רבי יצחק הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין… ורבי יהושע בן לוי אמר לעולם ידרים שמתוך שמתחכם מתעשר." בבלי בבא בתרא, כה:
המשים פעמיו דרומה זוכה לטובה כפולה ומכופלת; בעוד שלמצפין מובטח העושר, למדרים מובטחת החכמה שתוביל אותו גם לעושר.
ראש ממשלת ישראל הראשון, דוד בן גוריון קבע כי: "בנגב ייבחן כושר המדע והמחקר היהודי…. בנגב ייבחן הנוער היהודי… בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו…" נאום "משמעות הנגב", 1995.
המכללה האקדמית הדתית חמדת הדרום, השוכנת במרחבים המוריקים של שדות הנגב, שמה לה למטרה להכשיר את המורים הטובים ביותר עבור עשרות אלפי ילדי ישראל תלמידי מערכת החינוך הישראלית בחבל ארץ זה. המכללה חורטת על דגלה מצוינת אקדמית ללא פשרות, יחס אישי ותומך לסטודנטים וקשר בונה ומתמשך עם בוגריה. לצד הקניית ידע, חכמה ויכולות מחקריות, מעשירה המכללה את ארגז הכלים של הסטודנטים והבוגרים בשיטות, אמצעים ודרכי הוראה מגוונות ועדכניות תוך שימת דגש על יחס אישי, תומך ומלווה לאורך כל הדרך.
כמורים וכמחנכים יש לנו את הכוח להשפיע ולעצב את דמותו, אישיותו וזהותו של האחר. מלאכת ההוראה והחינוך הינה חלק מחלום התגשמות הציונות ומהווה מטרה חינוכית, דתית ולאומית, המשפיעה, מעצבת ויוצרת את פני החינוך, המדע, הנוער, העם והמדינה.
כדיקן הסטודנטים אני עומד לרשותכם בכל הקשור לרווחתכם בחיי הקמפוס, לספק עבורכם מגוון שירותים במישור האישי, החברתי והכלכלי ולפעילותה השוטפת של אגודת הסטודנטים.
שעות קבלת הקהל שלי הם:
ימי חמישי, 18:00-14:00 בתיאום מראש במייל: ilan.amar@hemdat.ac.il.
אילן עמר

לרשותכם מס' קישורים רלוונטיים: