קוד לבוש

צניעות הלבוש והחזות | הרב שמעון אמור
"כל כבודה בת מלך פנימה" – אמר החכם מכל אדם.
המכללה רואה חשיבות עליונה, שכל לומדיה ועובדיה, בכל המסגרות והתפקידים, יכבדו בהופעתם ובחזותם את רוח ישראל סבא. ומבקשים שעניין זה, יהיה חלק מהתרבות ומאווירה החינוכית והערכית של הקמפוס, שהולמים ומכבדים את כולנו.

  • חולצה – מפתח צואר – צנוע, שרוולים – עד המרפק!
  • חצאיות ושמלות – באורך מכבד והולם, מתחת לברך.
  • אסור להופיע במכנסיים.
  • כיסוי ראש – מי שנוהגת לכסות – תכסנה כדבעי – כהלכה.
  • גם גברים יכבדו את המקום בכיסוי ראש.

אנו מקווים שהצניעות והקדושה יהוו חלק נכבד וחשוב מאווירת ותרבות המכללה.
בברכת – "את צנועים חכמה",
הנהלת המכללה