Library-Header-General

טופס העברת ספרים למדף השמורים

  • לתשומת לבך:
    1. לא ישמרו ספרים שיש להם עותק אלקטרוני באוסף הספריה (כותר ספרי עיון).
    2. לפני ההעברה, רצוי לבדוק בקטלוג הספריה כמה עותקים של הספר קיימים בספריה.