נשיא המכללה המייסד: פרופ' אבי לוי

פרופ' אבי לוי הנשיא המייסד, מכללה להוראה

מכללת חמדת הדרום, שזכיתי להיות ממקימיה בשנה״ל תשנ״ה, חרטה על דיגלה, כבר מתחילת דרכה, את השאיפה למצויינות ולייחודיות בכל תחום אפשרי והכל מתוך רוח התורה, הקדושה ודרך ארץ, להאמין באדם וביכולתו, להכיל את השונה ולטפחו ולהטות שכם לצרכי הקהילה מסביב. אמונה זו הביאה את המכללה להקמת מסלולים וחוגי לימוד אקדמיים בתחומים רבים וגם כאלו שהם אקוטיים לפריפריה בכלל ולנגב בפרט, כמו: מדעים אנגלית ומתמטיקה.

טיפוח החינוך המדעי לכל הגילאים, ובכלל זה גם הגיל הרך, היה יסוד להתפתחותה המיוחדת של המכללה, בכך שהיא מציעה, בין השאר, לימודי תואר ראשון ותעודת הוראה במדעים לגיה״ר, יסודי ועל יסודי אבל גם חינוך מדעי לתואר שני. כל זה מתבסס על העיקרון של ייחודיות והצטיינות שלא נופלים מאלו שקיימים במרכז הארץ, ואף יותר מכך. אני מודה לה׳ על כך, שתוך זמן קצר יחסית, המכללה מעניקה תואר ראשון ושני בתחומים רבים ומגוונים.

המכללה עושה הכל כדי להגדיל את הנגישות להשכלה גבוהה לאוכלוסיות מיוחדות וגם תורמת חלקה בקליטה ועידוד של עליה מחו״ל והיטמעות בחברה הישראלית.
האופי המשפחתי השורר במכללה של נעימות חום ואהבה הוא יסוד חשוב בחינוך ובמוסד המכשיר מורים ומחנכים.

אני גאה שזכיתי לייסד ולעמוד בראש משפחת חמדת הדרום שני עשורים, ומאחל לבאים אחרי שימשיכו להעצים ולקדם את חמדת הדרום ושיעמדו איתן מול הרוחות, הנושבות במערכת הכשרת המורים בישראל, לבל יזיקו למפעל האדיר הזה שהוא גולת כותרת ותרומה אדירה לפריפריה. שמקימה דורות של מחנכים ומחנכות לעם ישראל.

פרופ׳ אבי לוי.

proflevi@hemdat.ac.il