ספרי החמ"ד על דמויות מופת

מנהל החינוך הדתי בשיתוף מכללת חמדת הדרום מוציא לאור סדרת ספרים לילדי החמ"ד "לאורם נלך". ספרים אלה מלווים את הלימוד השנתי אודות 'דמות מופת' הנבחרת מידי שנה ובמסגרתו לומדים את מורשתו של רב בולט מהציונות הדתית. ספרים אלה נכתבו ונערכו על ידי הגב' רחל סלייטר בוגרת מכללת חמדת הדרום.

בשנת תשע"ה יצא לאור ספר על הרב שאול ישראלי, בתשע"ד על הרב חיים דוד הלוי, בתשע"ג על הרב צבי יהודה.

ספרי החמ"ד שיצאו לאור עד כה בשיתוף מכללת חמדת הדרום:

בשיירה אל הרב צבי יהודה השולחן הערוך של הרב חיים דוד הלוי הרב ישראלי בארץ חמדה