מזכירויות

מספר השלוחה המצוין לכל עובד מיוחס למרכזיה: 08-9937666

הנהלת המכללה

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

הרב יצחק לוי יו"ר הועד המנהל  08-9937661  102
פרופ' שאול קרקובר נשיא המכללה   08-9937661  102 president@hemdat.ac.il
ד"ר צביה בר שלום סגנית הנשיא וראשת בי"ס לתואר ראשון  08-9937684 107 zviabar@hemdat.ac.il
ד"ר חיים שקד סגן הנשיא לעניינים אקדמיים  08-9937666  182 haim.shaked@hemdat.ac.il
פרופ' אליעזר זמסקי ראש בית הספר לתואר שני  08-9937666  122  e-zamski@hemdat.ac.il
ד"ר ליליאן שטיינר ראשת תכניות הסבה והשלמה, מזכיר אקדמי  08-9937663  104  lilyans@hemdat.ac.il
לביא שילר רכז אקדמי, תואר ראשון, גברים 08-9937667 106 lavi.schiller@hemdat.ac.il
מירי כרמי מנהלת לשכת נשיא המכללה ומינהל אקדמי 08-9937661 102 lishka@hemdat.ac.il
פקס לשכת הנשיא 08-9937662

מנכ"ל המכללה

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

קובי ויצמן מנכ"ל המכללה  08-9937660  101  kobi@hemdat.ac.il
יורם אלעזרי סמנכ"ל תפעול  0549007236  yori@hemdat.ac.il
אסנת תורג'מן מזכירת המנכ"ל 08-9937660 101 asnatty@hemdat.ac.il

יחידות רישום, פרסום ושיווק

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

צהלה סלומון מנהלת היחידה 08-9937654 113
חרות זוביב רכזת רישום תואר שני ומזכירת מנהלת יחידת הרישום 08-9937654 156 rishum@hemdat.ac.il
דנית מלכה יועצת לימודים ורכזת רישום תואר ראשון נשים 054-4951549 157 rishum-banot@hemdat.ac.il
פקס מדור רישום 08-9937671
ישראל חורי יועץ לימודים, רכז רישום תוכנית גברים, שיווק ופרסום 08-9937667 110 banim@hamdat.ac.il
פקס 08-9937680
כרמית עם שלם יועצת לימודים ורכזת לימודי הסבה והשלמה 08-9937666 150 carmitam@hemdat.ac.il
אסתי בר יוסף נציגת מרכז מידע טלפוני   08-9937689 127 rishum1@hemdat.ac.il
שילת שיליאן נציגת מרכז מידע טלפוני 08-9937689 180 Rishum3@hemdat.ac.il
תמי וולמן מעצבת גרפית  08-9937666 178 tami@hemdat.ac.il

מרכז שירות לסטודנט

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

אסתר פוזיילוב 08-9937666 100 esterpo@hemdat.ac.il

מדור בחינות

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

מרים שמעון יחידת בחינות  08-9937652 147 miriamsm@hemdat.ac.il
סילבי כלפה יחידת בחינות 08-9937652 128 silvi@hemdat.ac.il

מזכירות אקדמית, תואר ראשון, נשים

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

ד"ר צביה בר-שלום ראשת תכנית תואר ראשון, נשים 08-9937684 107 zviabar@hemdat.ac.il
אודליה עטר מזכירת סגנית הנשיא ותחום התנסות בהוראה, אקדמיה-כיתה וסטאז' 08-9937674 114 odi_a@hemdat.ac.il
שונטל דמרי מנהל מרצים 08-9937674 103 shontal@hemdat.ac.il

מזכירות אקדמית, תואר ראשון, גברים

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

לביא שילר רכז אקדמי, תואר ראשון, גברים 08-9937667 106 lavi.schiller@hemdat.ac.il
אלחנן אלמקייס מזכירות כללית ביחידה 08-9937667 109 m-banim@hemdat.ac.il
שגיא אלימלך מזכירות אקדמית 08-9937667 108 sagi@hemdat.ac.il
פקס מזכירות גברים 08-9937680

מזכירות אקדמית, תואר שני

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

פרופ' אליעזר זמסקי ראש בית הספר לתואר שני 08-9937668 122 e-zamski@hemdat.ac.il
אביטל בצלאל מנהל סטודנטים ומרצים 08-9937668 121 avital@hemdat.ac.il

מזכירות אקדמית, תכניות הסבה להוראה והשלמה ל- .B.Ed

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

ד"ר ליליאן שטיינר ראשת תכניות לימודי הסבה והשלמה, מזכיר אקדמי 08-9937663 104 lilyans@hemdat.ac.il
טליה עמר מנהל מרצים 08-9937669 160 talia@hemdat.ac.il
בלהה גבאי מנהל סטודנטים 08-9937666 173 bilhag@hemdat.ac.il

בעלי תפקידים וראשי החוגים

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

הרב שמעון אמור רב המכללה 08-9937666 162 rav-amour@hemdat.ac.il
ד"ר אסתר גואטה ראשת החוג לספרות 08-9937666 140 etygueta@hemdat.ac.il
ד"ר ישראל וייס ראש החוג למדעים 08-9937666  183 weissis22@gmail.com
ד"ר מנחם כץ ראש החוג לתושב"ע 08-9937666  144 Mkatz@hemdat.ac.il
ד"ר רעיה סטולר ראשת החוג לאנגלית raya2301@hemdat.ac.il
ד"ר מרים סקלרץ ראשת החוג למקרא msklarz@hemdat.ac.il
ד"ר איריס גלילי ראשת החוג והמסלול גיל הרך 08-9937666 172 irisgalili@hemdat.ac.il
ד"ר אסתר טוב-לי ראשת החוג והמסלול לחינוך מיוחד tovli@hemdat.ac.il
ד"ר שלו שאינסקי ראש החוג למתמטיקה  08-9937666  181 slav@hemdat.ac.il
ד"ר דניאל ניקרטין ראש החוג לחינוך nikritind@gmail.com
ד"ר כוכבה פרג'ון רכזת סטאז' ואקדמיה-כיתה 08-9937666 147 cochavafa@hemdat.ac.il
שי מאמו רכז התנסות בהוראה ורכז תכנית מצויינות – רג"ב  08-9937666 170 shaim310@gmail.com

ביה"ס לתואר שני

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

פרופ' אליעזר זמסקי ראש ביה"ס לתואר שני וראש תכנית חינוך מדעי  08-9937668 122  e-zamski@hemdat.ac.il
אביטל בצלאל מינהל סטודנטים ומרצים 08-9937668 121 avital@hemdat.ac.il
ד"ר זוהר טל ראש תכנית ניהול וארגון מערכות חינוך  08-9937666 145  zohartalash@gmail.com
ד"ר ירון זילברשטיין ראש תכנית תרבות יהודית ישראלית בזיקתה אל התנ"ך  08-9937666 144  yaroir@walla.com
פקס יחידת תואר שני 08-9937688

דיקנאט

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

ד"ר קולודני אורלי דיקנית הסטודנטיות   08-9937666 116  orkolodni@hemdat.ac.il
מר אילן עמר דיקן הסטודנטים ilanvdina@gmail.com

היחידה לכניסה להוראה

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

ד"ר אסתר גואטה ראש היחידה   08-9937666 140 etygueta@hemdat.ac.il
מרים עמרוסי מזכירת היחידה 08-9937675 126 miryama@hemdat.ac.il

בי"ס ללימודי תעודה – התפתחות מקצועית לעובדי הוראה

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

ד"ר איציק עמר מנהל היחידה  08-9937666 125  itzik.amar@hemdat.ac.il
הילה מדר מזכירת מנהל היחידה 08-9937670 124 merkazm@hemdat.ac.il
בת אל ממן רישום וייעוץ    08-9937666 159 batmmn@hemdat.ac.il
פקס היחידה 08-9937676

יחידת מחשוב ומערכות מידע

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

אילן בן שמעון יועץ היחידה  ilanb@hemdat.ac.il
שמעון סעדה ראש יחידת מערכות מידע 08-9937699 112 shims@hemdat.ac.il
יפתח צימרמן טכנאי מחשבים 08-9937699 112 yiftach@hemdat.ac.il
אלישבע קפלן אחראית אתר אינטרנט 08-9937666 148 elishevak@hemdat.ac.il
מוריה ועקנין ראש היחידה לחדשנות בהוראה 0507745620 marinavak@hemdat.ac.il
פקס היחידה 08-9937678

מעבדה למדעים

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

אסתר חדד לבורנטית 08-9937666 111 esterhad@hemdat.ac.il

רשות מחקר והערכה

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

פרופ' אסתר אפללו ראש הרשות 08-9937666 138  ester@hemdat.ac.il

מחלקת כספים

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

הדס פפויפר תקציבאית 08-9937698 137 hadas-p@hemdat.ac.il
רותי לסרי אחראית מדור שכר 08-9937665 105 lasry@hemdat.ac.il
 פקס מדור שכר 08-9937684
 אילה כהן מדור שכ"ל 08-9937672 117 ayalaco@hemdat.ac.il
אורטל כהן מדור שכ"ל 08-9937686 167 op@hemdat.ac.il
אילת עמר רכש וספקים 08-9937686 120 ayelet_a@hemdat.ac.il
יסמין נעמן בקרת רכש ותשלומים 08-9937686 153 yasmin@hemdat.ac.il
רות כהן מנהלת חשבונות 08-9937686 183 ruth@hemdat.ac.il
פקס משרדי הנה"ח 08-9937687

ספריה

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

מיכל גלילי מנהלת הספריה 08-9937664 134 lib@hemdat.ac.il
תמר ברינר  ספרנית 08-9937666 131 tamarbr@hemdat.ac.il
אהרל'ה אדמנית ספרן  08-9937666 132 admanit@hemdat.ac.il
מלכה ארגמן  אם בית  08-9937666 130 rutiar@hemdat.ac.il
פקס הספרייה 08-9937682

עובדי משק

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

ג'ימי מזוז מנהל משק 08-9937677 118 gimi@hemdat.ac.il
עוזי ביתן גינון ואחזקה 08-9937666 164
מיכאל ליבמן אחזקה 08-9937666 164
יהודה כהן אחזקה 08-9937666 164  yehuda@hemdat.ac.il

תינוקייה

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

איילת עמר אחראית 08-9937686
עליזה כהן 08-9937685 135

מדרשת מבראשית

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

הרב ישי פוירליכט ראש המדרשה 08-9937653 163 yishai@hemdat.ac.il

עתיד חמדת

שם

תפקיד

טלפון

שלוחה

דואר אלקטרוני

הרב אלי קלינג ראש תכנית עתיד חמדת 08-9937679 136 eliklng@hemdat.ac.il
ראול ספיבר מזכיר התוכנית  08-9937666 164 raouls8@hotmail.com
חנה ספיבר אם בית   08-9937666 164  raouls8@hotmail.com