פעילות קהילתית במכללת חמדת הדרום

פעילות קהילתית

במהלך ההכשרה מרבית הסטודנטים והסטודנטיות של מכללת חמדת הדרום מתנדבים בקהילה ומפתחים את הרגישות הנדרשת ממורה בקשריו עם תלמיד. רגישות זו מהווה מצע מפרה ייחודי לטיפוח קשר בלתי אמצעי בין המורה לתלמיד, ובין המורה להורי התלמיד ולקהילתו. מערך מיוחד זה הלוקח בחשבון את הקהילה ואת צרכיה כחלק אינהרנטי בהכשרת פרחי ההוראה, הופך את בוגרי המכללה למורים רלוונטיים יותר בעיני תלמידיהם ולדמויות משמעותיות בחייהם.

כמוסד חינוכי ייחודי באזור, מכללת חמדת הדרום לא רק מטפחת קשר הדוק עם הקהילה ונותנת מענה לצרכיה, אלא גם לוקחת אחריות חינוכית ומקיימת קשר בר קיימא עם הפיקוח, מנהלי בתי ספר ורכזי המקצועות השונים באזור. כל זאת כדי לממש את חזון המכללה שמהותו הצעדת האזור קדימה באמצעות החינוך.

MopEzer-MizionLivui

HitnadvutRutkaBeit-Hasefer