Beit-Hasefer (1)
בית הספר היסודי בית הגדי המוביל למצוינות במתמטיקה, משמש כ"בית ספר שליד המכללה". בבית הספר מתקיימת פעילות חינוכית, לימודית ואקדמית- מיזם המשותף למכללה האקדמית חמדת הדרום, מועצה אזורית שדות נגב ובית הספר היסודי בית הגדי. מטרת הפעילות המשותפת היא להעלות את רמת הלימוד בבית הספר בית הגדי במקצועות המתמטיקה והמדעים, להכשיר בצורה ייחודית ואיכותית את פרחי ההוראה הלומדים במכללה האקדמית חמדת הדרום ולהעצים את קהילת בית הגדי.
מכללת חמדת הדרום מאמינה שחיבור בין מכללה לשדה יש בו כדי להצמיח ולהעשיר את כל השותפים בעשייה החינוכית: סטודנטים, מורים, הורים וקהילת בית הספר. לאורך שנת הלימודים תשע"ד, מכללת חמדת הדרום הובילה תהליכים של הצמחה פדגוגית, סביבתית, אנושית וקהילתית בבית הספר שליד המכללה תוך למידה של השדה החינוכי לצורך התנסות מיטבית של הסטודנטים הלומדים במכללה.

א. צמיחה פדגוגית וסביבתית:
מיקוד וקידום תחומי העשייה הפדגוגית בבית הספר ופיתוח המרחבים הקיימים בבית הספר

פיתוח פדגוגי:

פיתוח דרכי עבודה להוראה הטרוגנית באמצעות צוות המכללה, עזרה פרטנית לתלמידים באמצעות הצוות החינוכי, הסטודנטים וצוות המכללה והקמת מרכז מצוינות תלמידים במקצועות השונים בסיום יום הלימודים: מרכז אנגלית, מרכז לאומנויות, מרכז העצמה. ביקורים ב"מרכז ניוטון" לשם הרחבה, העמקה, חקר והתנסות לא שגרתית בנושאים מדעים ייחודיים.

פיתוח סביבה לימודית:

  • פיתוח סביבה תוך תמיכה רגשית- המנחה לבנת ברנבאום, מטפלת באומנות, ליוותה במהלך השנה את המורים והתלמידים בפרויקטים ללמידה באמצעות האומנויות בסביבת בית הספר. כל שכבה דו-גילית הפיקה פרויקט סביבתי: כיתות ה-ו יצרו ספסלים, כיתות ג-ד הכינו מנדלות וכיתות א-ב הכינו יצירות פסיפס.
  • פיתוח סביבה תואמת ייחודיות- נקנו מתקנים לחצר המשלבים לימודי מתמטיקה בסביבה.

Peilut-Kehilatit1

למידה משמעותית:

  • גינה לימודית: התלמידים בבית הספר כתבו ראיון להורים חקלאיים (מה כדאי לזרוע, איזה סוג, כו') בנו תשתית לגינה, הפעילו ותחזקו את הגינה לאורך שנת הלימודים. בשנת הלימודים הקרובה מתוכננת יציאה למרכז מו"פ קטיף של קבוצות תלמידים לליווי מחקר שיעשה בגינה הלימודית- פעמיים בשנה.
  • מיצג אומנותי: יצירה אומנותית שנעשתה בעזרת האומן גיל אשל. פסל גדול בצורת זחל שנעשה על ידי האומן, התלמידים, סטודנטים ומורים, המוסיף אווירה צבעונית לאקלים בית הספר.

המיצג האומנותי והגינה הלימודית מהווים כלי למידה משמעותיים וחווייתיים מהם לומדים ונהנים התלמידים. כמו כן, הסטודנטים, הסטודנטיות וצוות בית הספר בונים מערכי שיעור להפעלת המקצועות השונים (מתמטיקה, מדעים ועוד) באמצעות הגינה בהתייחסות לערכים המובילים.

ב. צמיחה קהילתית:
העצמת וחיזוק הקשר של בית הספר עם הקהילה

  1.  בניית מנגנונים ותכניות להעצמת הקשר עם הורי בית הספר- מעורבות הורים כמנוף להצמחת בית הספר הכוללת ישיבות משותפות וסדירות עם וועד ההורים.
  2.  תכנית טיולים בית ספרית- בניית תכנית טיולים תואמת ערכים בית ספריים, כגון: מן המקרא אל המקרה, סיורים לימודיים בגלריות לאומנות ובמוזיאונים למדע (סיור לכל כיתה).
  3.  תכנית חברתית- אירועים (בשיתוף בהקמה ובחשיבה) של הסטודנטיות וצוות המכללה: ימי שיא, הטמעת מיומנויות תקשוב של המאה ה21, גורם מזמן, יום שיא משולב O.D.T בסוף שנה.
  4.  "אקדמיה להורים"- למידה להורים בנושאים שונים על פי צרכי הקהילה דוגמת כלכלה וחינוך ילדים.

Peilut-Kehilatit2

ג. צמיחה אנושית וארגונית

  • העצמת הצוות החינוכי בבית הספר- העצמת וחיזוק הצוותים בבית הספר מתקיימת על ידי השתלמויות בית ספריות וסדנאות שונות.
  • צמיחה ארגונית של המערכת והתהליכים בבית הספר- בנייה, ליווי והעצמת מנגנונים ארגוניים- הובלת ישיבות הנהלה, בניית מתווה ארגוני להפעלה, אקלים בית ספרי ותקנון.

בשנת הלימודים תשע"ה תורחב העשייה בבית הספר לתחום נוסף- אומנות השיח. התלמידים יתנסו בשיח אינטלקטואלי במקצועות השונים: שיח מתמטי, חברתי, תורני ושיח בשפה האנגלית.
התלמידים ילמדו עקרונות של פרזנטציה והצגה בפני קהל. פרחי ההוראה, הסטודנטים והסטודנטיות, יתנסו במערכי שיעור המבוססים על אומנות השיח.