יומנה של רותקה לסקר

זהו מיזם חינוכי בינלאומי שיזמה, מפעילה ומתעדת ד"ר ליליאן שטיינר ממכללת חמדת הדרום, סביב יומנה של ילדה בת 14 מפולין שהתגלה ב- 2006, שמטרתו: להביא את היומן של רותקה לסקר לתודעה הישראלית.

שני בתי ספר יסודיים בדימונה (2 כיתות) ובית -ספר יסודי בבדזין, פולין (2 כיתות) לומדים את היומן לפי תוכנית לימודים אחת שנכתבה סביב היומן. התוכנית היא אינטרדיציפלינארית וכוללת, בין היתר, היסטוריה, ספרות וחינוך לרב- תרבותיות. הילדים משתי הארצות נפגשים אחת לשבועיים לפי לו"ז מתואם מראש במפגשים וירטואליים. במפגשים אלה מועברים רשמים, מטלות משותפות ועוד. בתי הספר בבדזין ובדימונה העמידו לרשות הפרויקט את כל המשאבים הדרושים להצלחתו. כחלק מהתוכנית הילדים בדימונה ישתתפו בארגון טקס יום השואה בבית- ספרם ובטקס יום השואה העירוני. הם יחשפו את היומן בפני הציבור.

התלמידים משתי הארצות נחשפים לתרבות של חבריהם ולעיר המגורים שלהם. אחת המשימות היא: העמקת ידע היסטורי ותרבותי- התלמידים בבדזין יצלמו עבור חבריהם בדימונה את המקומות המוזכרים ביומן, כולל בתי הכנסת והגטו ממנו נלקחה רותקה לסקר לאושוויץ. במקביל התלמידים מדימונה יצלמו את העיר שלהם עבור חבריהם בבדזין.

מנהלת ויוזמת הפרויקט: ד"ר ליליאן שטיינר, act_mls@bezeqint.net.