קול קורא למחקר של לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מתוך ראייה שהמחקר הוא כלי משמעותי בקבלת החלטות ומתוך רצון להיענות לנושאי מחקר עכשוויים הנוגעים ומשמעותיים למערכת החינוך בישראל, לשכת המדען הראשי פונה לציבור אנשי המחקר להגיש הצעות למחקרים שימומנו על ידי לשכת המדען.

המדען הראשי של משרד החינוך מכריז בזאת על קול קורא לחוקרים המבקשים לקחת חלק במחקר בין לאומי בנושא אוטונומיה של בתי ספר ולמידה (International study on school autonomy and learning). במחקר, אותו יזמה ישראל, ישתתפו מערכות החינוך של אוסטרליה, הונג-קונג, לברטה (קנדה), אנגליה, פינלנד וישראל. לשכת המדען הראשי תממן את פעילות המחקר בישראל.

עבודת המחקר תתנהל בשלבים מתואמים בין המדינות ותחייב את החוקרים לפעול בשיתוף עם עמיתיהם מחו”ל, לעמוד בלוח זמנים שנקבע לביצוע המחקר ולהשתתף במפגשים בארץ ובחו”ל בהתאם לתכנית המחקר.

הפניה מיועדת לחברי סגל בכיר, מרצים פעילים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל, ותחום התמחותם הוא אוטונומיה בית ספרית (ניהול עצמי) ו/או פרקטיקות קונסטרוקטיביסטיות להוראה ולמידה.

מועמדות החוקר/ת תישפט ע”י חוקרים מחו”ל, על פי המדדים הבאים:

  • ניסיון באחד או יותר מתחומי המחקר הרלוונטיים (ניסיון בשניהם עדיף)
  • ניסיון בביצוע מחקר משולב כמותי (שאלונים) ואיכותני (תצפיות וראיונות)
  • ניסיון בשיתוף פעולה בין לאומי

המועד האחרון להגשת מועמדות: 10/07/14.

הפנייה תכלול:

  1. קורות חיים
  2. רשימת פרסומים (תוך הבחנה בין פרסומים שפיטים ולא שפיטים)
  3. רשימת זכיות קודמות במענקי מחקר תחרותיים
  4. תקצירים של פרסומים מרכזיים

כל החומר יוגש בשפה האנגלית.

לפרטים נוספים לחצו כאן (פורמט וורד)

מפגש חוקרים לשם הבהרת מערך המחקר וציפיות מהחוקרים בטרם הגשת ההצעה יתקיים במשרד החינוך בירושלים, ביום ג’, 10/06/14, בשעה 15:00.

כתובת להרשמה למפגש ולהגשת הפניות: madanra@education.gov.il