קול קורא להגשת הצעות למחקר בשנה"ל תשע"ה- מכון מופ"ת

ועדת המחקר הבין-מכללתית שבמכון מופ"ת הוקמה כדי לסייע לסגל המורים במכללות לערוך מחקרים בנושאים הרלוונטיים להכשרת מורים וחינוך. הועדה תומכת במחקרים המראים קשר ישיר להוראה ולהכשרת מורים, במחקרי הערכה דיסיפלינריים הנלמדים במכללות לחינוך, וכן בתכניות פיתוח רלבנטיות לחינוך ולהכשרת מורים. עשייה מחקרית זו תורמת להעשרת גופי הידע הקיימים בתחומי הכשרת מורים, בנושאי חינוך, הוראה ולמידה ובפיתוח סגל ההוראה במכללות. הוועדה מקדמת בברכה הצעות למחקרים הנערכים בשיטות שונות ומגוונות: מחקרים כמותיים, מחקרים איכותניים, כולל מחקר פעולה, מחקרים עיוניים ומחקרים בשיטות משולבות.

קול קורא להגשת הצעות לביצוע מחקר שנתי בתמיכת האגף להכשרת עובדי הוראה:

האגף להכשרת עובדי הוראה מסייע לסגל המורים במכללות להכשרת עובדי הוראה לערוך מחקרים בנושאים רלוונטיים להכשרת עובדי הוראה לערוך מחקרים בנושאים רלוונטיים להכשרת מורים ולחינוך.

כמדי שנה, ועדת המחקר הבין-מכללתית הפועלת במכון מופ״ת קוראת לכם, מורי המורים, להרחיב את פעילותכם המחקרית ולהגיש הצעות מחקר.

ניתן להגיש את הצעות המחקר עד יום שני, ט' בכסלו תשע"ה, 1 בדצמבר 2014.

למידע נוסף ניתן לפנות לרשות המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת:
rashut@macam.ac.il | טל': 03-6901429

קול קורא להגשת הצעות לביצוע מחקר גישוש:

רשות המחקר הבין-מכללתית מזמינה את החוקרים במכללות להגיש הצעות לביצוע מחקר גישוש. מחקר גישוש מהווה שלב הכנה לביצוע מחקר מקיף ורחב.

בהצעה לביצוע מחקר גישוש* יש לכלול את הפרטים האלה:

  • פרטים אישיים: שם ותואר מגיש ההצעה, שם המכללה שבה הוא עובד, תפקידו במכללה
  • פרטי המחקר המוצע: נושא המחקר וחשיבותו, רקע עיוני קצר, שאלות המחקר, מתודולוגיה, פירוט התקציב
  • הדרוש והסבר על הקשר בין מחקר הגישוש המוצע לבין המחקר הייעודי המתוכנן בעקבותיו.
  • הנחיות מפורטות להגשת הצעות מופיעות באתר הרשות. לחצו כאן למעבר לאתר הרשות.
  • היקף ההצעה: 5–4 עמודים
  • סכום התמיכה: 4,000-2,000 ש"ח

הצעות יוגשו לרשות המחקר הבין-מכללתית לא יאוחר מיום ראשון, י"ד באייר תשע"ה, 3 במאי 2015. להגשת הצעות (מקוונות) ולפרטים נוספים, ניתן לפנות לרשות המחקר הבין-מכללתית
rashut@macam.ac.il | טל': 03-6901429

  • לצפייה בהודעה בפורמט pdf לחצו כאן.
  • לחצו כאן לצפייה בנהלים והנחיות מפורטות להגשת הצעה למחקר בשנה"ל תשע"ה.

____

* מומלץ לקרוא את מאמרו של ד"ר צחי אשכנזי ”מחקר גישוש – סוגים, מטרות ושיטות", שהתפרסם באיגרת של רשות המחקר הבין מכללתית של מכון מופ"ת, ”שבילי מחקר" מס' 9, עמודים 3-2.