קול קורא להגשת הצעת מחקר לשנת תשע"ה

לחברי הסגל האקדמי שלום רב,

להלן טופס והנחיות להגשת בקשה לתמיכה כספית במחקר לשנה"ל תשע"ה.

היקף התקציב האישי לכל חבר/ת סגל ייקבע מסך התקציב של יחידת המחקר שהוקצה לעניין זה. התקציב האישי יהיה בהיקף של 6,000 ₪. ניצול התקציב יהיה בתאום ובבקרה של יחידת המחקר ובכפוף למדיניות השימוש בתקציבי המחקר של המכללה. מרצים שיקבלו תקציב מחקר, יתבקשו במידת הצורך והעניין, להציג את מחקריהם בכנס מחקר שיתקיים במכללה, להציג דו"ח התקדמות ולהעלות חומרים רלבנטיים לאתר המכללה.

קריטריונים לסיוע למחקר:

  1. התקציב נדרש למחקר שאינו מתוקצב באופן מלא ע"י מקור תקציבי אחר.
  2. התקציב יינתן כנגד הוצאות מוכחות וקבלות מקוריות, לדוגמה: הוצאות שכר עוזרי מחקר, ייעוץ מתודולוגי, תרגום, דמי הרשמה בכנס בארץ.
  3. התקציב יינתן לאחר שהוצגה תכנית מחקר שמבהירה את מטרות המחקר, מהלכו ותקציב נדרש.
  4. תקציב המחקר הינו לשנה אחת בלבד ולכן הבקשה לתמיכה כספית במחקר צריכה להיות הצעה לשנה אחת בלבד.
  5. השימוש בתקציב המחקר הוא לצורכי מחקר ולא ניתן להשתמש בו עבור שכר של החוקרים.
  6. יש לנצל את התקציב עד 31.8.15.

חברי סגל המעוניינים להגיש הצעת המחקר ישלחו את הבקשה בדוא"ל לד"ר אתי גלעד, ראש יחידת המחקר, לכתובת:
giladeti@012.net.il עד לתאריך 01.12.14.

בברכה.
ד"ר אתי גלעד
ראש יחידת המחקר