סדנת חובה "המתודיקה של השואה"- לסטודנטיות שנה ג'

סדנא "המתודיקה של השואה"

הסדנא מיועדת לבנות שנה ג' והנוכחות בה חובה.

הסדנא תתקיים במכללה ביום שלישי ד' בניסן תשע"ה 24/3/2015
בין השעות 8:30-13:15

שיבוץ חדרים:

  • מסלו הגיל הרך: היכל נריה
  • מסלול יסודי: כיתה א4
  • מסלול חט"ב ואנגלית: אולם הרצאות א'

בברכה,

ד"ר צביה בר שלום
סגנית נשיא המכללה
רכזת הדרכה וסטאז'