קול קורא לשליחת מאמרים לכתב העת של מכללת חמדת הדרום

אנו קוראים לכל חברי סגל המכללה לשלוח מאמרים מפרי עטם לגיליון חמדעת הקרוב, גיליון ט'. המעוניינים לפרסם מאמר בכתב העת מוזמנים להעבירו בדוא"ל למזכירת המערכת- גב' אסנת תורג'מן בכתובת: asnatty@macam.ac.il.

כתב העת חמדעת הוא כתב עת שפיט המשמש במה לחוקרים המעוניינים לפרסם מחקרים בתחומי יהדות, ספרות וחינוך וכן בתחום הוראתם של מקצועות אלו.

'חמדעת' זוכה כיום לתשומת לב גוברת בקהיליית המחקר ומשתתפים בו חוקרים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. למותר לציין כי אנו רואים בכם, מרצי המכללה, שותפים טבעיים בפיתוחו וקידומו של כתב העת. אנו שמחים לבשר כי לאחרונה הביע פרופ' יוסף יובל טובי את הסכמתו לשמש כעורך ראשי של כתב העת יחד עם העורכים הוותיקים ד"ר אסתר אזולאי וד"ר ישעיהו בן פזי. פרופ' טובי הינו מחשובי החוקרים בתחומו והוא בעל ניסיון רב בעריכת ספרים וכתבי עת אקדמיים.

אנו בטוחים כי פרופ' טובי יסייע לקדם מאד את כתב העת ומודים לו על נכונותו להשקיע מאמץ בעריכתו.

מאמרים שיימסרו לפרסום, ייכתבו על פי 'כללי התקנת מאמרים לכתב העת חמדעת' המתפרסמים באתר המכללה. מאמר שיימצא בידי העורכים ראוי ומתאים לכתב העת יימסר לשיפוט חיצוני כמקובל.

לידיעתכם, עד עתה יצאו שמונה כרכים של כתב העת המפורסמים באתר והנכם מוזמנים לעיין בהם.
לצפייה בכל גילינות חמדעת שיצאו לאור, לחצו כאן.

בברכה,
מערכת חמדעת.