מפעל הפיס מעניק מלגה תלת שנתית ל-1000 סטודנטים

מפעל הפיס מעניקה מלגות לכ-1000 סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג במטרה לעזור במימון שנת הלימודים ולצמצם את הפערים החברתיים בישראל.

המלגה מיועדת לסטודנטים שידם אינה משגת מימון ללימודים אקדמיים.
גובה המלגה 30,000₪ (10,000₪ לשנה למשך 3 שנים רצופות)

הסטודנטים מחויבים בתרומה לקהילה בהיקף של 130 שעות בשנה (במסגרת עמותת "ידידים למען הנוער והחברה") כתנאי לקבלת המגה.

קריטריונים לקבלת המלגה:

  • מועמדים הנרשמים לשנה ראשונה ללימודי תואר ראשון, סמסטר א'
  • הנרשמים למוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג
  • הסטודנטים לומדים בהיקף לימוד של 12 שעות שבועיות בסמסטר
  • סטודנטים זכאים למלגת הפיס לא יוכלו לקבל מגורם אחר מלגה בסך יותר מ-10,000₪ בשנה (עד 30,000₪ במצטבר, בשלוש שנות הלימוד לתואר)
  • הסטודנטים יבחרו על פי בחינת המצב הסוציו-אקונומי.

להרשמה למלגה באתר מפעל הפיס לחצו כאן

לפלייר הפרסום אודות המלגה לחצו כאן

שימו לב – ההרשמה מתקיימת בין התאריכים 17.6.15-15.7.15