באנו חושך לגרש בידינו אור ואש

מאמר לחנוכה מאת פרופ' אבי לוי

בחנוכה עוסקים באור ובאש. באנו חושך לגרש כשבידינו אור ואש. איך נוצרת אש? אש גם כדי להדליק נרות חנוכה? בעבר חיככו אבנים זו בזו כדי שיצא ניצוץ. גם הדלקת גפרור מתחילה בחיכוך. כך באש הפיסית אבל גם ברוח ובנפש: גם כאן המצוות (מלשון ״צוותא״ – יחד) הן הזדמנות שיש לאדם ״להתחכך״ עם ה׳ , במובן החיובי. לקיים מצוות ולעשות דברו של ה׳ בדרכים שונות. כל מצווה יוצרת סוג אחר ועוצמה אחרת של ״חיכוך״. התוצאה היא: אור וחום בדיוק כמו היצירה הפיסית של האש. וכך האדם אמור להרגיש הארה בעבודת ה׳.

אם הניצוץ לא נדלק אצל האדם כשהוא עושה מצווה סימן שלא היה מספיק חיכוך. בשפת תורת החשמל: נוצר ״קצר״.
בחנוכה אנו מאירים ומדליקים את החנוכיה כדי להדגיש שגם האש הרוחנית והנפשית שלנו ״מתחככת״ ומקרינה בית חם. איש וביתו. בחג הזה יש מלחמת האור בחושך, הפנים מול החוץ ובין מה שמסמל החושך לבין מה שמסמל האור!! באנו לגרש את החושך. באנו להרבות אור. התרבות היהודית כאנטיתזה לתרבויות אחרות: הסתכלות פנימית מול הסתכלות רק על החיצוני. היוונים והיווניות נותרו מאז: להסתכל רק על החיצוני והמוחצן. פרסומות. תקשורת ראוותנית. בניגוד ליופי הפנימי המקרין כלפי חוץ. נדליק עד שתכלה רגל מן השוק שנהפוך את כל ההרגלים לאור גדול. להפוך הרגל להתחדשות.

בואו נחקור קצת את חג החנוכה:
מדוע נבחר נס פך השמן לסמל את החנוכה הרי הנס הגדול באמת זה נס הניצחון של המכבים על היוונים. האימפריה הגדולה באותה תקופה ע״י קומץ של ״אברכים״ כהנים. שלא נחשוב שהחשמונאים היו איזו יחידת עילית של סיירת מטכ״ל אלא הם היו קבוצת כהנים קטנה שבערה בהם אש המרד!! זה הנס הגדול שהיה. תארו לכם שאיזו קבוצה ואפילו כמה אלפים של בחורי ישיבות ללא הכשרה צבאית כלשהיא מחליטים שהם רוצים עכשו לצאת להילחם נגד ארצות הברית?!! זה ישמע הזוי ובלתי מציאותי. ואם בכל זאת ינצחו זה מהווה פלא גדול ונס בלתי יתואר!!!

מאידך: מה זה בכלל נס פך השמן? הרי אם היוונים טימאו את השמנים מדוע בכלל החשמונאים חיפשו שמן טהור? הרי לפי ההלכה כשכולם טמאים אין בעיה להדליק בשמן טמא עד שכולם יטהרו ויביאו שמן והוא חדש. חוץ מזה שלוש שנים מאז שהיוונים טימאו את בית המקדש ושמניו אז מה הבדל שיהיה שלוש שנים ושמונה ימים שבית ישאר טמא. היו מייצרים שמן חדש טהור ומיטהרין בעצמם ואז היו מפעילים את כל בית המקדש בטהרה כולל הדלקת המנורה!??

חוץ מזה: מדוע כל הדיון בגמרא במסכת שבת פרק במה מדליקין על חנוכה כולו נוגע רק לפך השמן ולמצוות הדלקת החנוכיה היכן איזה גובה כמה זמן ועוד והגמרא לא מדגישה כלל את הנס הגדול כדלעיל של הניצחון על היוונים. מאידך תיקנו לנו חז״ל להגיד אחרי מודים בתפילת שמונה עשרה את ״על הניסים״ שכולה נס הניצחון ואילו נס פך השמן לא מוזכר כלל: אכן מוזכר שאחכ באו בניך וטיהרו את מקדשך והדליקו נרות- אבל לא מוזכר הנס של פך השמן שהספיק רק ליום אחד ודלק שמונה ימים!!!

ההסבר: יש להבדיל בין נס חולף לנס קבוע. נס פך השמן הוא נס קבוע, שכן הפיסיקה של השמן בכמות קטנה היא להידלק מעט זמן. אם הוא דלק 8 ימים זהו נס!! וזה תמיד ישאר כמובן אם אתה מאמין שהיה נס!!

נס הניצחון הוא נס חולף. אם נשאל אנשים שחוו או שהיו חיים בזמן מלחמת ששת הימים בסמוך לסיום המלחמה – אין אחד שלא יאמר שזה היה נס גלוי!!? היום תשאל אנשים על כך – הם לא יתלהבו מזה אלא ימציאו הסברים ותירוצים ארציים ורציונליים המסבירים לכאורה מדוע הכל היה טבעי: צה״ל המתוחכם והמנוסה ידע להתגבר על הצבאות הגדולים והמסורבלים של אוייבי ישראל!! כל נס שהוא קשור בדרך זו או אחרת לבני אדם יגיע זמן שהאנושות תמצא לזה הסברים רציונאלים וכך הנס בעצם מתמסמס.

חז״ל בעומק מחשבתם ורוחק ראייתם את ההסטוריה של עם ישראל ובהכירם את טבע האדם ידעו זאת ולכן אם היו שמים את הדגש על נס הניצחון זה לא היה מחזיק מעמד במשך דורות רבים. לעומת זאת אין אחד שיכול להגיד שנס פך השמן איננו נס. הוא מקסימום יכפור בזה שזה לא היה אבל הוא לא יכול לתת הסבר רציונאלי כיצד כמות ליום הספיקה לשמונה ימים. גם היום מי שמביט על החנוכיה בפתח או בחלון מיד נזכר בנס פך השמן ולכן חז״ל הדגישו ועסקו בגמרא רק בנס זה.

לעומת זאת בתוך ביהכנס, בתפילה אין בעיה להזכיר את נס הניצחון בעל הניסים.

אז למה המכבים חיפשו והתעקשו למצא שמן טהור למרות שמבחינת ההלכה לא היה צורך בזה אן שבכלל לא היו מדליקים עוד שמונה ימים עד לייצור שמן טהור. ?! זה שהם רצו להנציח ולאמר שהניצחון שהיה להם הוא בזכות הקב״ה והזיקה שבין הניצחון לבין השמן הטהור היא הזיכרון האמיתי והנכון לניסים של החג.

חנוכה שמח.