לימודי אנגלית אקדמית בשנה"ל תשע"ח

סטודנטים/ות יקרים/ות,

הנדון: לימודי אנגלית אקדמית בשנה"ל תשע"ח

באנגלית אקדמית קיימות חמש רמות: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א' ומתקדמים ב'. הסיווג נקבע על פי מבחן חיצוני בלבד: פסיכומטרי, אמי"ר/ אמיר"ם. בשלב הראשון, עליכם להיבחן באחד המבחנים הממיינים הללו לפני פתיחת שנת הלימודים על מנת שנוכל להיערך מבעוד מועד.

 • אם סטודנט ייגש לאמ"יר או אמי"רם ובסוף ישובץ לקורס טרום בסיסי, אזי נפחית לו את מחיר המבחן (260 ₪) מעלות הקורס.

בחינת אמיר"ם היא בחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית ממוחשבת, דהיינו בחינת ידע באנגלית הניתנת באמצעות מחשב ומשמשת כלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים). בחינת אמיר"ם מיועדת לסטודנטים או למועמדים למוסדות אקדמיים בישראל – אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות וכד' – אשר המוסד שהם לומדים בו או נרשמו אליו מבקש לעמוד על ידיעותיהם באנגלית, אם לשם קבלתם ללימודים ואם כדי למיינם לרמות של קורסי החובה באנגלית או לפטור אותם מהם. הרשמה לבחינת אמיר"ם נעשית באחד מן המוסדות המבקשים לבחון את תלמידיהם או את מועמדיהם בדרך זו. ההרשמה לאמיר"ם נעשית רק באמצעות המוסד שהזמין את הבחינה. המכללה מקיימת מבחן אמיר"ם בדרך כלל פעם אחת בשנה בסביבות חודש אוקטובר, עבור סטודנטים הרשומים למכללה וטרם נגשו למבחן מיון אנגלית. קיום הבחינה מותנה במספר הנרשמים. המכללה פותחת קורס אמיר"ם בדרך כלל פעם אחת בשנה בסביבות חודש נובמבר. הפתיחה של הקורס מותנית במספר הנרשמים.

הרישום נעשה דרך האתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בכתובת הבאה:

בשלב השני, עם פתיחת שנת הלימודים ולאחר שתשובצו לאחת הרמות בהתאם לציון שהשגתם באחד ממבחני המיון, יוצעו לכם שתי אפשרויות למעבר לרמת הלימוד הבאה באנגלית.

 1. אפשרות אחת היא קורס רגיל שיתקיים לאורך כל הסמסטר במכללה ויועבר על ידי אחד ממרצי היחידה לאנגלית. בסוף הסמסטר תתקיים בחינת מעבר כאשר ציון עובר הוא 60.
 2. אפשרות שנייה היא ללמוד אנגלית אקדמית באופן מקוון דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. קורסים אלו פותחו ע"י האוניברסיטה הפתוחה ומאפשרים לימוד אנגלית ברמות טרום-בסיסי, בסיסי, ומתקדמים א. אפשרות זו הינה ללא תשלום, פרט לתשלום בעבור הבחינה (בחינת רמ"א). את הקורסים המקוונים של המרכז הארצי לבחינות והערכה ניתן למצוא ב: /http://study.onl.co.il. ההרשמה לבחינה תיעשה באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה: https://www.nite.org.il/index.php/he /

ברצוננו להביא לתשומת לבכם כמה נקודות חשובות:

קורסים מקוונים

 1. הקורסים המקוונים המוצעים הנם חיצוניים למכללה (ברשות המרכז הארצי לבחינות והערכה), מיועדים ללמידה עצמית ואינם מלווים בתמיכה פדגוגית, דו-שיח, מפגשי הנחיה או אינטראקציה. סטודנט הבוחר בקורס מקוון לא יוכל לפנות למרצה קורס רגיל לעזרה, גישה למודל וכמובן לא תאושר נוכחותו בקורס רגיל.
 2. הקורס המקוון אינו מאפשר פיתוח מיומנויות אחרות שהן חשובות ביותר ברכישת שפה.
 3. יש לקחת בחשבון כי לימוד עצמי בעזרת הקורס המקוון דורש משמעת עצמית גבוהה. למידה מקוונת ללא מעורבות מורה אינה מתאימה בהכרח לכל לומד.
 4. מכללת חמדת הדרום אינה קשורה לפיתוח הקורסים המקוונים. ייתכן מאד ויש בהם תכנים אשר אינם תואמים את דרישות הצניעות הנהוגים ע"י הסטודנטים.
 5. בעבור רמת מתקדמים ב, לא קיים קורס מקוון. על כן, על כל סטודנט החייב בו, להירשם אליו בעת בניית מערכת הלימודים במכללה.

חובת רישום לקורס אנגלית

 1. לקראת סמס' א' תשע"ח על כל סטודנט להירשם בהתאם לסיווג רמתו לקורס רגיל (במכללה) או לקורס מקוון (באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה, אם כוונתו ללמוד באופן עצמאי).
 2. ברצוננו להזכיר לכם שיש חובה לסיים את לימודי האנגלית עד לרמת פטור עד סוף שנה ב' של הלימודים. סטודנט שאינו עומד בתנאי זה עלול למצוא את עצמו במצב של הפסקת לימודים.
 3. לאחר תחילת סמסטר, אין אפשרות לשנות מרגיל למקוון ולהפך.
 4. בכל מועד בחינות אשר יפורסמו בהמשך, ניתן להיבחן ברמה אחת בלבד.

עלויות הקורס הרגיל במכללתנו:

 • סטודנט ששובץ לרמת טרום בסיסי א'+ ב': 1800 ₪ (עבור כל קורסי האנגלית לפטור)
 • לסטודנט ששובץ לרמת בסיסי: 800 ₪
 • מתקדמים א': ללא עלות
 • מתקדמים ב': ללא עלות
 • חזרה על קורס מחדש תחויב בתשלום מחודש עבור הקורס

מבחן אמי"ר או אמיר"ם

 1. זכות הסטודנט לגשת למבחן אמי"ר או אמיר"ם כדי לשפר את רמתו באנגלית. יש להגיש סיווג רמה חדש עד לתחילת הסמסטר.
 2. יש לציין שהקורס המקוון אינו מיועד להכנת הסטודנט למבחנים אלו.
 3. סטודנט אשר ניגש למבחן אמי"ר או אמיר"ם ומביא תוצאות לאחר תקופת שינויים של הסמסטר לא יוכל על סמך זה לבטל את הרשמתו לקורס.
 • רי תקופת השינויים של הסמסטר לא יוחזר שכ"ל לסטודנט שרוצה לבטל קורס אנגלית.

* אחרי תקופת השינויים של הסמסטר לא יוחזר שכ"ל לסטודנט שרוצה לבטל קורס אנגלית.

ספרי לימוד

את ספר הלימוד המשמש את הסטודנטים ברמות השונות של האנגלית, על הסטודנט לרכוש במכללה. עלות ספר לימוד לקורס הנה 54/56 ₪, בהתאם לרמת הקורס.
יש לשים לב לכך שרכישת ספר הלימוד היא תנאי מקדים לכניסה לקורס, סטודנט ללא ספר מתאים, לא יורשה להשתתף בקורס.

אנו מציעים לכל סטודנט לשקול היטב את מכלול ההיבטים בנושא זה על מנת לקבל את ההחלטה המתאימה עבורו.

בברכה,
ד"ר ענבל שמיר, ראש חוג אנגלית אקדמית