פתיחת תכנית מלגות היא"ס לשנת 2017

הצגת המועמדות פתוחה בפני עולי כל המדינות שהגיעו לישראל החל משנת 2007 (1990 לעולי אתיופיה)
המלגה מוענקת על סמך צורך כלכלי, הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית.
המועמדות פתוחה בפני סטודנטים שהשלימו לפחות סמסטר לימודים מלא (לא כולל מכינה) במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל בעת הגשת הבקשה.
את הבקשה למלגה ניתן להגיש רק באמצעות אתר האינטרנט שלנו, לאחר קריאת ההנחיות המפורסמות אף הן באתר:
http://www.hias.org.il

ניתן להגיש מועמדות לקבלת המלגה בין התאריכים 01.08.17 – 10.09.17