מידע והרשמה לקורס מורים חדשים במכללה

שלום לך מתמחה יקר/ה

הנדון: הקורסים לעובדי הוראה חדשים בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות תשע"ח
הנכם נמצאים עתה בסיומה של שנת ההתמחות בהוראה. בשנה זו התוודעתם למורכבות המקצוע ולחשיבותו הרבה. בשנה זו הייתם שותפים לתהליכי תמיכה והערכה, שסייעו לכם בשלב כניסתכם למקצוע ההוראה. להלן מידע אודות הרישיון לעיסוק בהוראה ואודות המשך הפיתוח המקצועי במערכת החינוך, בשנה שלאחר ההתמחות בהוראה.

קבלת רישיון לעיסוק בהוראה

בסיום שנת ההתמחות עליכם לוודא שההערכה המסכמת המקוונת נערכה כראוי ונקלטה במשרד החינוך. לאחר סיום ההערכה – הדפיסו לעצמכם מהמערכת הממוחשבת את המכתב המסכם את תוצאות ההערכה שלכם. אל המכתב מצורף גם טופס בקשה להענקת רישיון. לאחר עמידתכם בהצלחה בחובות שנת ההתמחות, כולל תהליכי ההערכה והשלמת חובות הסדנה, ועם הגשת מסמכי סיום לימודי תואר ותעודת ההוראה וסיום הצלחתכם בשנת התמחות, יונפק עבורכם הרישיון לעיסוק בהוראה, על ידי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.
המשמעות המעשית של קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה היא המעבר ממעמד של "מתמחה", למעמד של "עובד הוראה חדש".

פיתוח מקצועי חובה לעובדי הוראה חדשים

בשנה שלאחר ההתמחות, עליכם להירשם לקורס חובה, המיועד לעובדי הוראה חדשים, והוא כולל מפגשים קבוצתיים וליווי אישי. הקורס מיועד רק למי שעוסק בהוראה באותה השנה שליש משרה לפחות.
כעובדי הוראה חדשים בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות, אתם נדרשים להשתתף בקורס חובה למורים חדשים/ לגננות חדשות בהיקף של 30 שעות. קורס זה מוכר לצורך קידום ברפורמת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"
הקורס יתקיים אי"ה במכללה ביום רביעי בין השעות 16:00- 19:00. המפגשים נפרשים על פני השנה. בערך אחת לחודש. לו"ז מסודר יועלה למודל לקראת פתיחת הקורס. הנרשמים לקורס יוכלו לקבל מידע על מועד פתיחת הקורס והלו"ז דרך המודל.
בנוסף ל 30 השעות של הקורס במכללה עליכם לקבל 20 שעות ליווי אישי של מורה מלווה בביה"ס בו אתם עובדים. המורה המלווה צריך להיות בעל וותק של 5 שנים לפחות ובוגר קורס חונכים. את המורה המלווה ממנה מנהל ביה"ס בו אתם עובדים. (להלן טופס אישור מינוי מורה מלווה).
התשלום לכל מלווה בסך 100 ₪ לחודש – 1,200 ש"ח בשנה עבור ליווי של כל מתמחה.
על מנת להירשם לקורס יש להירשם בטופס רישום מקוון, קישור נמצא באתר משרד החינוך, כניסה להוראה, מורים חדשים.
על כל עובד הוראה חדש שנרשם לקורס למורים חדשים במכללה/ אוניברסיטה, למלא את הטופס המקוון. העתק מהטופס יגיע לרכז הקורס במכללה/ אוניברסיטה ובמקביל גם אלינו.
דמי רישום: המורים/ הגננות ישלמו סכום של65 ₪ דמי רישום עבור קורס של30 שעות למכללה.
טפסים נוספים שעל המורים למלא הם: (לחצו לצפיה והורדה) טופס רישום לקורסטופס מינוי מורה מלווה ודוח מפגשים (פרטים על כך יינתנו במפגש הראשון ע"י רכזת הקורס – ד"ר גואטה אסתר.

מאחלת לכולנו שנה מוצלחת ופוריה!
ד"ר גואטה אסתר – רכזת הקורס למורים חדשים – מכללת חמדת הדרום