דבר תורה לפרשת בלק

פרשת "בלק", פרשה מופלאה ביותר, שמפגישה אותנו עם עוצמות של ביטויים ומילים נשגבות היוצאות מפיו של בלעם הרשע. כמו הפסוקים הנפלאים:"מה טובו אוהליך יעקב – משכנותיך ישראל", "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא". ביטויים ואמירות נשגבות מאד, שלא שמענו מאף נביא בתנ"ך כולו. היתכן שבלעם הוא היוצר של הפסוקים הקדושים והנעלים האלה? עד שכל המפרשים ובתוכם חז"ל מתמודדים עם התכנים הגבוהים והנשגבים האלה.

אמרה התורה "לא קם נביא עוד כמשה בישראל". דרשו חכמים: בישראל לא קם, אבל בגויים כן קם, ומאן הוא – בלעם!!!

זאת אומרת שמעלת נבואתו של בלעם מקבילה למשה. אם כך השאלה עוד יותר נשגבה!!!

אלא, ידוע שהקב"ה ברא עולם מאד מאד מאוזן. החל מהדברים הפשוטים – יום ולילה, אור וחושך, טומאה וטהרה, וכו' – עד מדרגת היקום הנשגבה: מדרגת הנבואה. כדברי הכוזרי שיש 5 מדרגות יקום: דומם, צומח, חי, מדבר (האדם) ונביא. משמע שהקב"ה יוצר מציאות מאד אמיתית ומאוזנת. שכן גם בנבואה יש צד נעלה טהור קדוש ועליון וזה משה רבינו רעיא מהימנא, ויש בלעם הרשע עבור אומות העולם – על הצד הטמא והשפל. וכבר האריכו חז"ל בעוצמת טומאתו של בלעם, בהנהגותיו ההזויות הרעות.

כן-כן, גם במופלא שבמציאות יש מציאויות לא מובנות ולא מוסברות. הייתכן שבנבואה יש צד כל כך בעייתי? יש איזון כזה??? והתשובה – כן כן! וזה נובע מתוך העיקרון הגדול שיש בהשגחת ה' בעולמו, והוא הבחירה המופלאה שיש לאדם לראות איזונים עדינים ומופלאים, ואתה תבחר ותחליט. אל תאמר שיש פה הטייה לאיזה צד. הכל הכל בידך – ובגדול. ועכשיו צא לדרך…

אגב, מתוך פירוש זה אפשר להבין את תופעת הכוחות הבעייתיים בעולם במובן המיסטי – שיש להם הצלחות, והשאלה למה? ומאיפה זה נובע? זה שווה שיעור גדול מאד מאד.
שבת שלום!