דבר תורה לפרשת שופטים

מאת הרב שמעון אמור, רב המכללה

בימים בהם רוחות אלול מתחילות לנשוב, אנו פוגשים בכל שבוע את פרשת השבוע שמכניסה אותנו לשערי אלול. "ראה" כבר בשרה לנו –  ראש אלול הגיע. אם כך, עלינו להיכנס לשעריו בפרשת שופטים.

השערים שתחילה עלינו לפתוח ולהיכנס הם שערי הרצון של ההתבוננות ב-'אני לדודי ודודי לי'. אלה שערי המחשבה. שערי הביצוע הם שערי האדם בראשו: העיניים, האוזניים, הפה. אלו הם האיברים שיש חובת המחשבה והשיקול בטרם שמפעלים אותם. ודווקא בהם דרושה הזהירות, שהרי טבעם לפעול באופן מיידי וללא שליטה. אומרת לנו התורה – תן בהם שופטים שיחייבו את שיקול הדעת הנכון והמועיל בכל מילה שנאמרת ונשמעת, ורואים את התוצאות.

כך מסביר האור החיים הקדוש. במיוחד בימים שבאמת נותנים הזדמנות אדירה לשינוי. זהו זמן סגולי מאד, ימים של רחמים, ועיקרו של הרצון הטבעי לעזור לנו להתרומם. שהרי בסופו של דבר, עלינו להבין שכוחנו במחשבתנו. אם נהיה שם – זה יקרה.

בהמשך אומרת התורה, "ושפטו את העם משפט צדק", כמובן שלפי הפשט מדובר בסכסוך בין אדם לחבירו. אבל לפי הנ"ל – מדובר בין אדם לעצמו, עם השלכות בין אדם לקונו. האדם – יש לו שופטים מצויינים: המחשבה, השכל, המוסר הטבעי והמוסר האלוקי. השאלה הגדולה היא – האם יודעים להפעילם בזמן הנדרש? והאם האדם יודע להטעין ולתדלק אותם בזמן, כדי שיפעלו ממש כנדרש.

ואלול, אלול הוא הזמן שמתחיל היום.

בהצלחה רבה – שנה טובה!
הרב שמעון אמור