שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

האם נשים חייבות בתקיעת שופר בראש השנה?

שאלה: האם נשים חייבות בתקיעת שופר בראש השנה?

תשובה: נשים מעיקר הדין פטורות מלשמוע שופר, משום שזוהי מצוות עשה שהזמן גרמא. אומנם זוהי עמדה מוחלטת לפי מרן "הבית יוסף", וכן מרן הרב עובדיה זצ"ל הכריע. ואלה שנהגו לחייב עצמן שומעות אבל ללא ברכה.
הנוהגות ע"פי הרמ"א-מנהג אשכנז. שומעות ומברכות, וזוהי שיטת רבינו תם. מינימום הקלות לחובת שמיעה, 30 קול:
תשר"ת – שלש פעמים
תש"ת- שלש פעמים
תר"ת – שלש פעמים

שנה טובה כתיבה וחתימה טובה