סילבוס לקורס מורים וגננות חדשים

לנרשמים לקורס לגננות ומורים חדשים במכללת חמדת הדרום שלום!
החלוקה לקבוצות תעשה במפגש הפתיחה של הקורס כפי שמופיע בלוז המצורף.

רכזת הקורס: ד"ר אסתר גואטה
היקף הקורס: 50 ש' (30 ש' לימודים סדנאיים במכללה + 20 שעות ליווי)
מועד הקורס: בדרך כלל ימי ד' 16:00 – 19:15

מטרות הלימודים:

מטרת על: שילוב המורה המתחיל בשנת עבודתו הראשונה, במערך הבית ספרי באמצעות מסלול מובנה של התפתחות מקצועית וליווי אישי.
מטרות

בתחום הדעת

 • הקניית כלים לתכנון יחידות לימוד מותאמות (ז' ברוקס וג' ברוקס 1993).
 • פתרון בעיות בהוראה ולמידה.
 • שילוב טכנולוגיה בביה"ס ככלי הכרחי לשיפור איכות ההוראה (רותם ופלד, 2008).
 • הבניית הצורך ללמוד ולהתפתח בתחום הדעת כמרכיב מהותי והכרחי לעבודת המורה.

בתחום הדידקטי – חינוכי

 • הקניית מיומנויות להוראה אישית או קבוצתית.
 • פיתוח יכולת דיאלוג מורה- תלמיד.
 • דרכי הערכה ומדידה.
 • פיתוח ושילוב יצירתיות וחדשנות בהוראה.
 • הקניית אסטרטגיות למידה המבוססות על הבניית ההוראה על פי חשיבה רפלקטיבית.

בתחום ניהולי-ארגוני

 • הכרת המדיניות של המשרד.
 • הכרת בעלי התפקידים בביה"ס ותחומי אחריותם.
 • הכרת החזון הבית ספרי ומשמעותו האופרטיבית.
 • הכרת פרויקטים המופעלים בביה"ס.
 • עבודה עם שותפי תפקיד לצד פיתוח אוטונומיה.
 • הכרת נהלים ובכללם זכויות וחובות המורה.

בתחום האישי- רגשי

 • פיתוח אסרטיביות וסמכות מעמדית.
 • הקניית כלים להתמודדות במצבי לחץ ושחיקה.
 • גיבוש אני מאמין ותחושת ייעוד.

פיתוח היעדים הבאים:

 • מורה בעל יכולות מטה-קוגנטיבית ומקצועיות המאפשרות השתלבות מושכלת, מודעת וחיובית בשיח ההוראה.
 • מורה בעל כישורים בינאישיים גבוהים, המאפשרים אינטראקציה יעילה עם התלמיד, העמית, איש ההנהלה, ההורה ונותן השירותים.
 • מורה הבטוח במעמדו ומשדר מקצוענות ואסרטיביות.
 • מורה השולט במיומנויות המדיה השונות.
 • מורה בעל יכולת להתמודדות עם אוכלוסיות תלמידים מגוונות: מצוינים, מעוכבי למידה ומה שביניהם.
 • מורה הנהנה מעבודתו ורואה בה שליחות וייעוד.

נושאי לימוד מרכזים:

 • בחינת המעשה החינוכי – במרכז הנושא יעמוד התלמיד ועיצוב אישיותו, תוך שימת דגש על העניינים הבאים: המשמעת והצייתנות בכיתה- משקל הכובד של הדיון יינתן לשאלה: לְמה זקוק התלמיד ולמה זקוק המורה על מנת ליצור תנאים מיטביים ללמידה. בין היתר תינתן התייחסות לשיטות שמרניות ליצירת משמעת לצד שיטות חדשניות ויצירתיות שבבסיסן עומד הצורך באימון, דאגה וכבוד לתלמיד.
 • אמנות ככלי טיפולי – מפגשים אלה יפרושו בפני המורים את מכלול האפשרויות הגלומות בעשייה אומנותית ככלי טיפולי, להעצמת התלמידים בתחומים השונים. בין היתר יעסקו באמנות המשחק, פיסול, דרמה ועוד.
 • מורה הורה תלמיד – לקשר של המורה עם הורי התלמיד השפעה רבה על התלמיד. התנהלות נכונה ושקולה של המורה, יכולה ליצור מערך תמיכה ותרומה של ההורים למען הצלחת התלמידים מכל הבחינות. במפגש זה יקבלו המורים כלים כיצד ליצור שיח עם ההורים ולגייס את מעורבותם לתועלת התלמידים.
 • המורה ובעלי התפקידים במערכת: העבודה בהוראה תלויה בתקשורת בינאישית ובהכרה מעמיקה של בעלי תפקידים במערכת. לבעלי תפקידים אלה השפעה מכרעת וחשובה ביותר בתהליך הקליטה של המורה המתחיל במערכת. חשוב שייעשה בירור ותיאום ציפיות הדדי על מנת לאפשר למורים להכיר את בעלי התפקידים, את סמכויותיהם ולהיעזר בהם. לשם כך חשוב שבמסגרת שעות הליווי ייפגשו המשתלמים עם מנהל בי"ס, מפקח על בתי הספר ויועצת בכירה. נושאי המפגשים: בחינת הצומת המרכזי והמשמעותי במפגש בין ההנהלה, המורים, ההורים והתלמידים ובחינת האיזון שבין סמכות לאוטונומיה בעבודת המורה.
 • האתגר של המורה המתחיל עם אוכלוסיית תלמידים מעוכבי למידה הנטייה לשלב תלמידים מעוכבי למידה במסגרות רגילות מעמידה את כל המורים בפני אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בעשייתם החינוכית כמורים מתחילים. מורים רבים אינם בוגרי מסלולים לחינוך מיוחד, והם נדרשים להתמודד עם אוכלוסיית תלמידים מעוכבי למידה הלומדים בכתות רגילות. חוסר ידע או העדר יכולת להתמודד נכון עם אוכלוסיית לומדים זו יכולה להחליש את המורים, לייאש אותם, לפגוע במוטיבציה שלהם, בביטחונם העצמי וברצון שלהם לממש את עצמם במערכת החינוך. על כן חשוב להפגיש את המשתלמים עם אוכלוסייה זו על מורכבותה והדרכים להתמודדות עם שילובם במסגרות רגילות.
 • הערכה ומשוב: המשוב וההערכה ככלי מצמיח ומקדם את המורה והתלמיד. שימוש בדרכי הערכה חלופיות.
 • חינוך בעידן דגיטלי: החשיפה הגדולה של התלמידים לרשתות החברתיות ולכל מה שיש לאינטרנט להציע בתחום הלמידה והפנאי, מחייבת התייחסות מושכלת ומכוונת מטרה לשימוש באמצעים הדיגיטליים , לצד חינוך למוגנות אישית.
 • סיכום ומסקנות: המפגש האחרון יוקדש להצגת תוצרים המעידים על תהליך יישומי של הנושאים שנדונו במהלך הקורס. מניסיון של שנים קודמות, יש למפגשי סיכום אלה חשיבות רבה, בשל היותם מקור של תמיכה ולמידה שיתופית לצד יישום מיומנויות רפלקטיביות.

דרכי ההוראה:

הרצאות משתפות, קבוצות דיון, סדנאות, ליווי והנחיה.

חובות

 • השתתפות פעילה.
 • הגשת פרזנטציה בסיום הקורס

ביבליוגרפיה:

 • אלוני, נ'. (2013). חינוך טוב – לקראת חיים של משמעות, הגינות והגשמה עצמית. הוצאת הקיבוץ המאוחד.
 • אבדור, ש' (2015). השתלמות מורים היא רק תחילתה של דרך: ההקשר האישי וההקשר המערכתי בפיתוח מקצועי של מורים. דפים 231-263, 59.
 • ארמנסטרונג, (1996). אינטליגנציות מרובות בכתה. ברנקו-וייס.
 • ארנד, מ'. (2000). חינוך יהודי בחברה פתוחה, אונ' בר-אילן.
 • גלילי, ת' (פברואר, 2017). משתלמים בבית – היתרונות והחסרונות של ההשתלמות המקוונת. שיעור חופשי 20-23, 121.
 • יריב, א'. (1999). שקט בכיתה בבקשה. רכס.
 • ניסימוב, נחום, ע'. (2013). כל צבעי הנפש – טיפול באמנות בילדים המתנהגים בתוקפנות. תמה.
 • פרידמן, י', לוטן, א'. (1993). לחץ ושחיקה בהוראה – גורמים ודרכי מניעה. הנרייטה סולד.
 • קוהן, א'. (2000). מעבר למשמעת: מצייתנות לקהילתיות. מכון ברנקו – וייס.
 • רותם, א', פלד, י'. (2008). לקראת בי"ס מקוון. מכון מופת.
 • שנהר, ע', צבן, י'. (2007). החינוך לתרבות יהודית עשירה, מתוך: חינוך עם אופקים חדשים. סמינר הקיבוצים
 • שמעוני, ש' ואבידב-אונגר, א' עורכות. (2013). על הרצף – הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים – מדיניות, תאוריה ומעשה. מכון מופת.
 • שץ אופנהיימר, א', משכית, ד', זילברשטרום, ש'. (2011). להיות מורה – בנתיב הכניסה להוראה. תמה.
 • תדמור, י'. (1996). המורה כמחנך – בימת המורה העל יסודי. הסתדרות המורים.
 • תדמור, י'. (1999). מילים מחנכות: לקט הרצאות ומאמרים, קדם.