"מלגה לשכר לימוד תמורת השתתפות בפרויקט "כולם ילדינו

"מלגה לשכר לימוד תמורת השתתפות בפרויקט "כולם ילדינו
פרטים בקישור המצורף
הרשמה בכתובת המייל המופיעה בקובץ.

גיוס סטודנטים למלגת "כולם ילדינו"