דבר תורה לחנוכה

הציווי הראשון בבריאה  "יהי אור" דבר הרב לחנוכה

הלילה בע"ה נדליק נר ראשון של חנוכה, נר אחד, לפי שיטת בית הלל.

ויוסיף וילך האור מיום ליום עד שמונה ימים. אור זה מדליקים ביום כ"ה בכסלו. היום בו מתחיל היום להתארך באורו והלילה להתקצר. המילה ה25 בחומש בראשית היא אור.

יש קשר בין המספר 25 (כ"ה בכסלו) למילה אור.

חנוכה מזכה אותנו להאיר את המציאות, בשימנו את החנוכיות בפתחי ביתנו ושערי חצרנו. להאיר המציאות, פירושו לראות את הטוב, המועיל והמחזק שיש בה. היוונים ניסו להחשיך את עינינו. והכוהנים אשר זכו לניסים ונפלאות, האירו את עיני ישראל אז ועתה. מעבר לעבודתם במקדש, אלא גם בניצחונם על היוונים. העבודה במקדש שהייתה קורבנות, קטורת והדלקת המנורה. מביאה אותנו- לרעיון של ניצחון הרוח על החומר. המציאות על פי רוב, היא נוכחת באופן חומרי. ומה שמקיים אותה זה האור הפנימי שבה. וכל מציאות לפי דרגתה, היא מוארת. בכל מדרגות הקיום: דומם, צומח , חי מדבר, יש מציאות בעיקר חומריות, ומה שמקיים אותה זה האור שנמצא בתוכם ובפנימיותם. במילים אחרות נשמת המציאות היא האור.

         וזה מה שלוקחים  מנרות חנוכה את הכוח לראות את האור במהלך צמתי החיים. זאת ועוד,  כדי שזה יקרה, כותב בעל ה"בני יששכר", שראוי להביט בעיננו לתוך השלהבות של הנרות, כדי להחזיר את זיו אורם לתוכנו.

שנזכה ל'אור חדש על ציון תאיר'

הרב אמור שמעון

רב המכללה

שו"ת-עשה לך רב

שאלה: אני בד"כ לא נמצאת בבית בזמן ההדלקה של נרות חנוכה, כיצד אצא ידי חובה?

תשובה: עיקר ההדלקה היא "נר איש וביתו". היינו בעל הבית מדליק עבור כל בני הבית ובזמן. אם יכול לחכות לכולם שיהיו נוכחים, בזמן שההלכה מתירה-עדיף. ואם לא ,הוא מוציא את כל בני ביתו, שחיים אצלו כל השנה. כמובן, מי שלומד כל השנה מחוץ לבית וישן במקום הלימודים שלו ראוי שידליק במקום מגוריו של הלימודים עם ברכה. ואם יהיה בבית בזמן ההדלקה של כולם.- וודאי יוצא ידי הדלקה זו. ואם הוא לן ושוהה במשך כל חנוכה בבית הוריו. הוא יוצא בהדלקת בית הוריו, גם אם לא נמצא ממש בזמן ההדלקה.

חנוכה שמח.