"תרומה לקהילה" לסטודנטיות הסדירות בתכנית ה.B.Ed

Eתרומה לקהילה

להלן סיכום החובות בנוגע ל"תרומה לקהילה" לסטודנטיות הסדירות בתכנית ה.B.Ed. :

  • חובת תרומה לקהילה יכולה להתבצע בעמותה שמאושרת לכך ע"י דיקנית הסטודנטיות ד"ר אסתר גואטה (ראו להלן בנספח מס' 1). או בעמותה או ארגון מוכרים שיאושרו ע"י הדיקנית.
  • התרומה היא בהיקף 28 שעות בודדות לפחות.
  • ניתן לעשות זאת בפר"ח או בסחל"ב, על פי ההיקפים הנדרשים שם ותמורת המלגות שהם נותנים, ובתנאי שזה יהיה לפחות 28 שעות.
  • סטודנטית שאינה מקבלת מלגה עבור התרומה תוכל לקבל 1 נק"ז בתמורה- 1 ש"ש מחובת בית מדרש.
  • בתיאום עם הדיקנית ניתן לקיים חובה זו תמורת מלגות שהמכללה מציעה, במקרה כזה לא ינתן נק"ז.

פרטים נוספים בקובץ המצורף כאן