חדש במכללה -"חדר בריחה" ככיתת לימוד

כחלק מחזון המכללה להטמעת "פדגוגיה משחקית" במהלך ההכשרה, לקידום פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית, יוקם במהלך השנה הקרובה בקמפוס המכללה, חדר בריחה. זאת מתוך יצירת סביבה ממוקדת-לומד המערבת את סטודנטים, מהנה עבורם ומשפיעה באופן חיובי על תפיסות למידתם, אשר תעודדנה אותם כמורי העתיד לאמץ גישה זו במסגרת העבודה המעשית ובעתיד בשדה החינוכי בו יעבדו.

מרחב הלמידה החדשני יכלול משחק שבו קבוצת משתתפים (סטודנטים/ אנשי חינוך והוראה/ תלמידי ביה"ס/ סגל ההוראה) ננעלת בחדר וצריכה למצוא את דרכה החוצה על ידי פתרון שאלות, חידות ורמזים שמפוזרים בחדר. המשחק מתאפיין ב"סיפור מסגרת" (בהתאם ללימודים התיאורטיים שנלמדו במהלך ההכשרה בחוגים השונים) ושיש בו מימד של מסתוריות, מטרה מוגדרת, פעילות תחת לחץ זמנים (בדרך כלל 60 דקות), צורך בעבודת צוות כדי להצליח להיחלץ, מגוון רחב של אתגרים מסוגים שונים, רמזים המאפשרים לקדם את המשחק.

להטמעת תהליכי הוראה-למידה המבוססים על חדשנות פדגוגית אנו מעוניינים, שמרצי המכללה והמדריכים הפדגוגים, ימצאו דרך לשלב את "חדר הבריחה" בתוך תכנית ההוראה שלהם. זאת, על מנת להטמיע פדגוגיה זו אצל כל אנשי הסגל ובעיקר בכדי לייצר חיבור משמעותי בין הלימודים התיאורטיים לבין פרקטיקת ההוראה בשדה באופן אינטגרטיבי, שיוביל להוראה איכותית המותאמת לצרכי המאה ה-21. לא רק "לשבת באולם ההרצאות" וללמוד על מה זה אומר פדגוגיה משחקית ופדגוגיה ממוקדת לומד, אלא הסטודנטים יחוו בעצמם ובתדירות גבוהה "משחק" בסביבת למידה חדשנית ויהיו שותפים מלאים לתהליך.

חשוב לציין שהסטודנטים לא רק "ישחקו בסיפורי המסגרת" שיוכנו עבורם, אלא כחלק מתהליך הלמידה הם יתבקשו ליישם פדגוגיה משחקית בשדה החינוכי במסגרת העבודה המעשית כדוגמת הקמת חדרי בריחה (כמובן, בהתאם למסגרת התקציבית שביה"ס מאפשר) ולכתוב "סיפורי מסגרת" מותאמים לתלמידיהם. לחילופין יוכלו להכין חדרי בריחה כמטלה משותפת של מספר סטודנטים ליצירת סיפור מסגרת ליתר חברי הקורס/חוג.

בנוסף, לטובת חיזוק הקשר בין המוסדות המכשירים לבין השדה החינוכי, יתאפשר לתלמידי בתי הספר בהם מתנסים הסטודנטים בעבודה מעשית להגיע למכללה ולשחק במרחב הלימודי בעוד ש"סיפורי המסגרת" ייכתבו ויועברו ע"י הסטודנטים בשיתוף עם המדריך הפדגוגי המלווה ו/או מרצים מומחים מהדיסציפלינות השונות בהתאם לתחום ההוראה.

כמו כן, נשאף לקיים "משחקים" (למידה באמצעות משחק), סדנאות הדרכה משמעותיות ויעילות לקידום ההתמחות והפיתוח המקצועי לקבוצות של אנשי חינוך והוראה בכל התפקידים והדרגים על פי צורכיהם. נפעל לכך שהמרחב ישמש גם כמקום מפגש לפיתוח, להשראה, לשיתוף ולמידה של צוותי חינוך.