קול קורא לתחרות פרויקטים בנושא טכנולוגיות בשירות הבטיחות

קול קורא לתחרות פרויקטים בנושא טכנולוגיות בשירות הבטיחות

המוסד לבטיחות ולגיהות

לפרטים והרשמה לחצו כאן