שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

איך משתמשים בסמארטפון בצורה נכונה?

שאלה: אני נער שמנסה להתמודד עם השימוש בסמארטפון, כיצד להשתמש בו נכון?

תשובה: שאלה גדולה שאלת, שצריך ימים ולילות למענה. אך עצה קטנה. ראוי שיהיה לך את הנדרש להתפתחותך ולבניינך בתכנים של הסמארטפון, ותקיים את דברי רבי מאיר "רימון מצא- תוכו אכל קליפתו זרק". היינו, התועלת לקח ואז הפסולת זרק.
כך בכל דבר, וקל וחומר במכשיר כ"כ יעיל- אך מורכב מאוד.

בהצלחה רבה.
בברכת התורה אמור שמעון