הזמנה לתערוכת עבודות בקורס "דרכי הוראה" בחוג לאנגלית

אי"ה בימים ראשון ושני י"ז-י"ח אדר (4-5.3.18) תתקיים תערוכת עבודות של סטודנטיות שנה ב' מטעם קורס "דרכי הוראה" לבתי ספר יסודיים- בחוג אנגלית.

הקורס מכין את הסטודנטיות להיות מורות לאנגלית בבתי הספר היסודיים.

התערוכה תתקיים בבניין ברקת.

 

 

 

 

כולם מוזמנים!