שיעורי בית מדרש בימי ראשון

לכלל הסטודנטיות!

נפתחו בתי מדרש בימי ראשון

בין השעות 08:30-10:00 עם הרבנית חנה הדסה כהן אלורו

ובין השעות 14:00-15:30 עם הרבנית מיכל יפרח

ניתן להירשם במזכירות האקדמית אצל נאוה nava@hemdat.ac.il