הוגשה תכנית ללימודי B.Ed.Tech בחמדת הדרום

משרד החינוך מעוניין להכשיר מורים להוראת הטכנולוגיה המתפתחת במהירות. לצורך כך יצרנו שיתוף פעולה עם מכללת סמי שמעון ועל פי בקשת משרד החינוך הגשנו תכנית משותפת להוראת מדעי הטכנולוגיה. הלימודים יתקיימו לסירוגין בשתי המכללות. אנחנו מחכים לאישורה של התכנית על מנת לפתוח אותה בהקדם. התכנית נכתבה על יד ד"ר ליליאן שטיינר ופרופ' טוביה בר נוי עם שותפים ממכללת סמי שמעון. מאחלים לתכנית העתידית איחולי הצלחה.