עצמאות – עצמיות – עוצמתיות | יום העצמאות ויום ירושלים

עצמאות – עצמיות – עוצמתיות

תשע"ח – תש"ח
בעל הנס חייב להכיר בניסו, במיוחד כשמדובר – בנס כלל ישראל.
כדי שזה יקרה, על האדם ללכת מהסוף להתחלה. כולם מבינים שללכת מההתחלה לסוף זה דרכו של עולם, שבו רואים תהליכים, התפתחותם התקדמות ותוצאותיהם.
מבקשים להגיד – דווקא מתוך סוף מעשה נראה מה הייתה ה-מחשבה תחילה, שהיא יסוד פועלו של האדם. לא פעם עוברת מחשבה בתחילת מעשה אולי זה לא זה, אולי זה לא כך, אולי זה לא המטרה. אבל אחרי התוצאות יבחנו המחשבות והרצונות.
ארץ ישראל – מקום גאולתנו. ארץ ישראל – צור מחצבתנו. ערש קיומנו. אהבתנו ומקום הכיסופים של כלל ישראל. מה שזכינו לו פה במשך 70 שנים, הוא לא יתואר ולא ישוער. בכל תחום ובכל עניין הגענו לפסגות, לא פעם בגלל שלא הייתה ברירה. אבל הרוב וכמעט הכל: חינוך, תורה, בריאות, מדע, רפואה, בטחון, מחקר, תעשייה, חקלאות ועוד ועוד – היו מתוך בחירה ותכנון.
עלינו להתבונן בעין – בתנאי שתהיה עין טובה, עין שמעיינת, עין שמתבוננת. בן שבעים לשיבה, שזה אחרי בן שישים לזקנה וזקן – זה שקנה חכמה. עלינו לראות רק ואך ורק את הטוב והנפלא שזכינו לו.
כשנהיה שם, כעם וכלל, נראה את עצמתנו שה' נתן, שהרי לא כוחי ולא עוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אלא ה' יתברך, אשר מלווה וצופה בכל צעד ושעל. כאשר העיון בעניינים הוא בכיוון הזה, אנו מבינים מה גודל העצמה, ומה גודל המהות שלנו ועצמתנו ומה גודל המחויבות שלנו כלפי העולם. להיות סגולה וממלכת כוהנים.
כאשר אתה מסתכל על התוצר – אתה מבין את המהלך והתהליך וכאן מגיעה המשימה לקראת העשור השמיני. לקחת את כל הנפלא הזה לקומה הבאה. והיא העיון והעין ביחסים שבתוך עם ישראל. חייבים בעשור השמיני, כבר בראשיתו, לקיים ולחיות את דברי ר' אלימלך מליז'ענסק: "אדרבא תן בליבנו, שנראה מעלת חברנו ולא חסרונם". ובהחלט זו משימה – משימה.
זאת ועוד, עיני האדם הם השער למציאות, וככל שהעיניים יעיינו נדע להיכנס לעשור השמיני – למסלול שמוביל לשנת ה – פ'. נדע לפתוח את הפה, ולבטא בפה את האמירות שמחזקות, מועילות ומעצימות.
וכן, באופן פנימי יותר, ידוע כי לגימטריא בתורת ישראל ובלשון הקודש יש משמעות ועניין. עין בגמטריא זה 130, ולכולנו יש 2 עיניים. ביחד עין + עין זה 260. לומר לנו – עשר פעמים 26. ולזה יש משמעות שמביאה להבנה שהעין וההתבוננות יבואו מתוך המשמעות הפנימית של ההויה. כן, זו השאיפה וזאת המטרה, כאשר העין והפה יהיו במקום הזה, אז נדע לראות ולומר את מעלת חברנו.
לעניות דעתי, זוהי המשימה החשובה ביותר. כי נראה לי שהתנהלות זו מגלמת באופן עצמתי את עצמיותנו ואז נגיע לאיחוד והיחד שמבטיח את עצמאותנו.
ואסיים בבקשתו ובתפילתו של מרן הרב חרל"פ זצוק"ל: "יהי רצון שאזכה לא להעלות על ליבי מחשבה רעה על זולתי…" הרב חרל"פ – תלמיד, חבר של מרן הרב קוק זצ"ל. כן, העניין הוא הסנגוריא על עם ישראל בכל תנאי.

חג עצמאות שמח ומעצים,
לגאולה שלימה,
אמור שמעון.